News55

Med pengar som lockbete gick männen ned i vikt

Artikelbild
Män som blev lovade pengar om de gick ner i vikt lyckades bättre än de som inte fick samma löfte enligt en studie. Arkivbild. (Foto: Henrik Montgomery/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 19 maj 2024Publicerad: 19 maj 2024

När män med fetma fick peppande sms i kombination med pengar gick de ner mer i vikt än män som bara fick sms. Ekonomiska incitament tycks alltså motivera den som vill tappa kilon.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Går allt att köpa för pengar?

Viktnedgång tycks i alla fall kunna göra det enligt en brittisk studie som publicerats i tidskriften Jama. I den fick 585 män med fetma testa olika upplägg för att gå ner i vikt under ett år.

Männen i en av grupperna fick dagliga sms med tips och coachning för att gå ner i vikt.

Meddelandena kunde innehålla till exempel peppande budskap och information om livsstilsförändringar.

Männen i en annan grupp fick samma sms och dessutom löfte om en summa pengar som skulle betalas ut om de lyckades gå ner ett visst antal procent av sin ursprungsvikt.

Totalt rörde det sig om omkring 5 000 kronor efter ett år. En tredje grupp, som var kontrollgrupp, fick varken eller.

Efter ett år hade de som fick både sms och belöning i form av pengar, gått ner i snitt fem procent i vikt.

De som bara fick sms gick ner tre procent och de som inte fick något gick ner en procent. Skillnaden mellan de båda senare grupperna var inte statistiskt signifikant vilket innebär att bara sms inte underlättade viktnedgång.

ANNONS

Att forskarna i studien enbart valde att fokusera på män förklarar en av dem, professor Pat Hoddinott, med att män med fetma mer sällan än kvinnor är benägna att delta i grupper med fokus på viktnedgång.

De ville därför ta reda på om det finns andra sätt att locka män till att tappa i vikt.

Männen i studien var alla över 18 år, hade ett BMI på minst 30 och omkring 40 procent av männen som deltog kom från socioekonomiskt utsatta områden.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS