News55

24 miljoner till att förbättra hemtjänst

Rekordsatsning på förbättring av hemtjänst.
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum beviljas ett forskningsbidrag på 24 miljoner kronor över sex års tid för projektet Hemtjänst samskapad i partnerskap med äldre personer – från början till livets slutskede. (Foto: Sabine Vanerp / Pixabay)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 15 juni 2024Publicerad: 14 juni 2024

Hemtjänst skapad i partnerskap med äldre personer är ett nytt forskningsprojekt som ska hjälpa till att utveckla kunskapsbaserad omsorg som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Stiftelsen Äldrecentrum har fått ett generöst anslag till sitt nya forskningsprogram vars målsättning är att undersöka på vilka sätt som hemtjänst kan utvecklas vidare och hur omsorg kan förbättras för äldre personer i deras hem.

“Det gör att vi som FoU-enhet kan stötta hållbar kunskapsutveckling inom äldreområdet. Just nu är det särskilt viktigt med tanke på den nya socialtjänstlagen med krav på att skapa kunskapsbaserad omsorg inom hemtjänst som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet”, berättar Åsa Hedberg Rundgren, direktör på Stiftelsen Äldrecentrum.

Generöst forskningsanslag

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte, satsar extra stort på att förbättra socialtjänsten med en rekordsumma till forskning på sammantaget 195 miljoner kronor som fördelas på tio samverkansbidrag, åtta projektbidrag, en praktiknära forskartjänst och fem programbidrag.

Av denna summa beviljas Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 24 miljoner kronor i forskningsbidrag till projektet Hemtjänst samskapad i partnerskap med äldre personer – från början till livets slutskede som ska pågå i sex år.

Projektets upplägg

Äldre personer har en unik kunskap inom området och de vet vad de behöver få för hjälp från hemtjänst för att deras vardag ska kännas bra. Forskningen ska ta med kunskap från olika områden och omfatta personal inom hemtjänst. Anhöriga och beslutsfattare från socialtjänsten kommer också att bjudas in till forskningsstudien.

Riktmärket är att skapa förbättring av äldre personers vardag samtidigt som personal ska kunna känna att deras insatser kommer till nytta. Ida Goliath som är projektledare för det sexåriga programmet, har en framträdande roll. Just nu söker Äldrecentrum fler personer som ska jobba med i teamet.

ANNONS

“Vi har fått in många bra ansökningar. Till det aktuella uppdraget söker vi inte bara en bra forskare. Vi behöver en person som kan hantera nätverk och skapa relationer. Det ska vara någon som blir inblandad i det mesta”.

Hemtjänst samskapad i partnerskap med äldre personer är ett ambitiöst och spännande projekt med stor potential, vilket ska bli intressant att följa upp.

Läs också:

Få äldre får välja hemtjänstmat

Regeringen vill ha gemensamt journalsystem

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS