News55

Svenskarna bland de sämsta i Europa på att donera organ

Artikelbild
STOCKHOLM 2004-09-15 : Med anledning av Europeiska donationsdagen som infaller på lördag 18 september bjöd idag Karolinska Institutet i Huddinge in ett antal journalister och fotografer att närvara vid en njurtransplantation med modernaste teknologi. Huvudoperatören Bo Anderberg transplanterade med hjälp av robotkamera och assisterade gjorde Henrik Gjertsen och Op sköterskan Satu Rantanen. Operationen tog dryga 3 timmar. Foto: JACK MIKRUT kod: 1013 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN
Hannes Dükler
Hannes Dükler
Uppdaterad: 10 nov. 2015Publicerad: 10 nov. 2015

Bland Europas länder ligger Sverige under genomsnittet när det kommer till att donera organ. Ett nytt lagförslag sägs nu kunna få bort transplantationsköerna närmast helt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I helgen uttalade sig prins Daniel i DI Weekend om Sveriges organbrist och menade att man bör vara redo att själv bli donator om man kan tänka sig att ta emot ett organ från någon annan.

Sverige ligger under genomsnittet i Europa när det gäller antal organdonationer i förhållande till folkmängd. Bland länderna i botten finns Slovakien och Rumänien medan Norge är dubbelt så bra som oss på att donera organ och Spanien ligger allra högst i Europatoppen.

Bara var sjätte svensk har anmält sig till donationsregistret. Samtidigt är Sverige något motsägelsfullt det europeiska land vars invånare är mest positiva till att donera – drygt 80 procent jämfört med ett snitt i Europa på 55 procent.

Dessutom är svensk sjukvård världsledande när det gäller att utföra transplantationer och man kan i dag transplantera njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel, ö-celler och tarm.

      LÄS MER: Prins Daniel: ”Är du beredd att ta emot ett organ måste du också vara beredd att ge”

30-50 svenskar dör varje år i väntan på organ

Över 700 personer står i transplantationskö i väntan på ett eller flera organ, de flesta på en njure.

En donator kan rädda livet på upp till åtta personer, ändå dör mellan 30 och 50 personer varje år i kön.

ANNONS

I början av oktober blev den donationsutredning klar som regeringen beställt. Under ledning av läkaren Anders Milton har utredningen haft i uppdrag att föreslå hur antalet organdonatorer och organ kan öka i Sverige.

Utredare: Lagändring skulle rädda liv

En slutsats man har kommit fram till är att det i första hand inte handlar om att få fler att anmäla sig till donationsregistret, även om detta naturligtvis också är viktigt. Enligt Anders Milton är det allra viktigaste istället att förändra lagstiftningen kring organdonationer.

      LÄS MER: Hopp om bot mot gula fläcken

I dag är det förbjudet att placera patienter utom räddning på intensivvårdsavdelningar med respirator enbart för att underlätta organdonation. Man får alltså inte behandla någon för någon annans skull vilket innebär att bara en bråkdel av de 90 000 svenskar som avlider varje år kan bli aktuella som donatorer.

”Döende är inga reservdelslager”

Det nya förslaget innebär att en person vars liv inte går att rädda ändå ska kunna placeras i respirator för att bevara organens funktion i väntan på transplantation och att ta reda på patientens inställning till att donera sina organ.

Någon som varit en kraftig motståndare är förre sjukvårdsministern Göran Hägglund (KD) som 2010 kallade förfarandet oetiskt: ”Vi ska inte se en döende person som ett presumtivt reservdelslager”.

ANNONS

Men om förslagen i donationsutredningen genomförs skulle antalet svenska donatorer kunna fördubblas och transplantationskön i det närmaste försvinna.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS