News55

Så ska äldre bli mer delaktiga i sin vård

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 10 nov. 2022

Patienter ska bli mer delaktiga i sin vård och omsorg genom ett pågående arbete. “Det skapar förutsättningar för att få sina önskemål tillgodosedda på ett bättre sätt”, säger Christian Carlsson (KD), nyvald ordförande för socialutskottet i Sveriges riksdag, till News55.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Socialutskottet arbetar med frågor som rör hälso- och sjukvård, äldreomsorg, funktionshinder, folkhälsa och socialtjänst.

-Sjukvården är den enskilt viktigaste frågan för Kristdemokraterna. Att den som är sjuk får god vård i tid och att äldre människor som är i behov av omsorg behandlas med respekt, är av högsta prioritet, säger Christian Carlsson. 

Långa vårdköer

Men för att kunna ge vård i tid måste vårdköerna kortas. Christian Carlsson konstaterar att de fördubblats under de senaste mandatperioderna och att de var rekordlånga redan före pandemin.

-Det är ett problem att vi har lägst antal vårdplatser i Europa, trots att vi är ett av de länder som per capita lägger mest pengar på vården

Flera satsningar

Här har regeringen presenterat flera satsningar. Det blir en miljard kronor extra nästa år till fler vårdplatser, primärvården ska byggas ut för att ge vård i ett tidigt skede och en nationell vårdförmedling införs. Det innebär att den som är sjuk kan erbjudas vård i hela landet och inte vara bunden till sin region. 

-Ska vi få till fler vårdplatser och bygga ut primärvården så är det väldigt viktigt att vi klarar kompetensförsörjningen och där ska en nationell plan tas fram. Den ska syfta till konkreta åtgärder, dels för att kunna rekrytera fler men också för att kunna behålla den personal som jobbar inom vården. 

ANNONS

När det gäller nationell vårdförmedling, hur tänker ni kring äldre som kanske inte klarar längre resor?

-Det är betydligt lättare att resa med dagens transportmedel för att kunna ta del av den bästa vården, än det var när vårdorganisationen skapades. Det här ska ses som en möjlighet, att man själv får välja om man vill vänta lite längre med att få vård där man bor eller om man vill ha hjälp snabbare i en annan del av landet.

Hur kan äldre bli mer delaktiga i sin vård och omsorg?

-Det är en bra och viktig fråga. Vi arbetar för att man ska ha en nära vård och en fast läkarkontakt. Det skapar förutsättningar för mer delaktighet från patientens sida, man bygger upp en relation med läkaren som gör att man lättare blir lyssnad på och kan få sina önskemål tillgodosedda på ett bättre sätt.

Hur kommer du ha kontakt med äldre i ditt uppdrag?

-Jag kommer att träffa så många intresseorganisationer som möjligt och vara lyhörd när medborgare hör av sig med sina erfarenheter. Jag ser fram emot att få träffa många patientorganisationer och andra intressenter inom sjukvårds- och omsorgssektorn. Jag kommer även att göra verksamhetsbesök i landet, till exempel på sjukhus, äldreboenden och hos pensionärsorganisationer, säger Christian Carlsson. 

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS