News55

Äldre har också intresse för ny teknik

Artikelbild
Siri Hill
Siri Hill
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 18 juli 2017

För vissa äldre kan tekniska innovationer bidra till större självständighet. För andra kan de upplevas som ett intrång i den personliga integriteten. Men att äldre generellt sett är ointresserade av teknik är fel. Det menar Claes Tjäder, konsult i äldrefrågor.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Nattillsyn med hjälp av kameror, självspolande toaletter och GPS-armband. De tekniska lösningarna inom äldreomsorgen blir allt fler och mer avancerade. Tanken är att den digitala tekniken ska syfta till att bibehålla eller öka en persons trygghet, aktivitet eller självständighet, enligt riktlinjer som Socialstyrelsen har tagit fram. En av de som sätter sin tilltro till tekniken är Claes Tjäder, konsult i äldrefrågor.

– Tekniken kan göra saker bättre och skapa ökad självständighet för äldre. Om den används på ett bra sätt kan den också bidra till att kostnaderna för vårdinsatserna minskar så att man kan frigöra resurser till annat, säger han. Samtidigt är det oerhört viktigt att tekniska insatser inte upplevs som ett tvång utan som en möjlighet, säger Claes Tjäder till News55.

      LÄS MER: Ny teknik skapar trygghet hos äldre

“Tekniska lösningar får aldrig ersätta kontakten med människor”

– En del kan tycka att deras självständighet naggas i kanten. Andra tänker att insatserna bara är ett sätt att spara pengar. Tekniska lösningar får aldrig helt ersätta kontakten med människor. Den ska fungera som ett komplement. Varje berörd individ måste vara med på om och i så fall vilka tekniska insatser som ska sättas in. Man ska också kunna säga nej. I ett allt mer digitaliserat samhälle ställs högre krav på våra medborgare, exempelvis när det kommer till teknisk kunskap och vana.

Drygt 850 000 svenskar står av olika anledningar vid sidan om internet och många av dessa är pensionärer. Enligt Claes Tjäder är detta ett stort problem – inte minst när det kommer till delaktighet.

– Det leder till att man på många sätt inte är delaktig i samhället. Om man inte behärskar tekniken hörs, syns och finns man inte. Så får det inte vara. En fjärdedel av väljarkåren är 65+ och mycket av den politiska debatten sker på sociala medier. Därför måste man göra något så att de här människorna kan vara med. Det är en mänsklig rättighet att vara delaktig i samhället.

      LÄS MER: Här är tekniken som ska ge äldre oanade upplevelser

ANNONS

Framtidens teknik ska anpassas efter äldres behov

Så vad bör då göras? Enligt Claes Tjäder måste den tekniska kunskapen hos äldre höjas, det ska finnas goda möjligheter att få teknisk support, stöd och hjälp och man måste kräva att de som utvecklar framtidens teknik anpassar den utifrån äldres behov och kunskaper.

– Allt måste bli mycket enklare och framför allt måste det vara tydligt att tekniken fyller en funktion. Att äldre skulle vara negativt inställda till teknik är en myt, många är tvärtom väldigt intresserade. Däremot visar forskningen att äldre har ett mycket större nyttokrav. Om de inte ser någon avstår de hellre. Man är beredd att ta till sig teknik om man ser nyttan med den, avslutar Claes Tjäder.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS