News55

Bråk om könslag i Sverige – så är den i Norden

Artikelbild
Det nya lagförslaget om könstillhörighet har debatterats i Sverige på senare tid. Arkivbild. (Foto: Mark Earthy/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 14 apr. 2024Publicerad: 14 apr. 2024

Lagförslaget om könstillhörighet ska göra det enklare att ändra juridiskt kön. Sådana lagar finns redan i övriga Norden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Men i Sverige ska det fortfarande krävas vårdkontakt.

Det nya förslaget, som orsakat stor splittring inom flera partier i Sverige, innebär att dagens könstillhörighetslag delas upp i två nya lagar. I lagen som berör juridiskt kön, föreslås åldersgränsen sänkas från 18 till 16 år, med målsmans godkännande.

Det ska inte heller behövas en könsdysforidiagnos – att könsidentiteten inte stämmer överens med det födda könet och att det innebär ett lidande – utan det ska räcka med en enklare medicinsk utredning.

Sverige sticker ut

Det skiljer sig dock från länderna i Norden. Då krävs endast en ansökan som sedan ska godkännas av berörd myndighet.

Alla de andra nordiska länderna har självbestämmande grund nu. I förslaget som socialutskottet tagit fram behöver man fortfarande ha en läkarkontakt. Det behöver man alltså inte i Danmark, Norge, Finland och Island, säger Frank Berglund, sexualpolitisk sakkunnig på RFSU.Både Norge, Danmark och Finland gick från tvångssteriliseringar till de nuvarande lagändringarna med självbestämmande gällande juridiskt kön, säger Berglund.

Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserade togs bort den 1 juli 2013 i Sverige.

Nedre gräns

ANNONS

I Danmark kan den som fyllt 18 ansöka om att byta juridiskt kön. Ansökan ska innehålla ett skriftligt utlåtande om önskan, grundad i erfarenhet av att tillhöra det andra könet. Därefter följer en reflektionsperiod om sex månader. Lagen trädde i kraft 2014.

Det som debatterats i Danmark på senare år är att det inte ska finnas en nedre åldersgräns, säger Berglund.

I Norge kan personer sedan 2016 som fyllt 16 år ansöka om att byta juridiskt kön. Barn mellan 6 och 16 år kan ansöka tillsammans med vårdnadshavare.

Där använde man den svenska utredningen från 2015 men ändrade åldersgränserna, säger Berglund och fortsätter:Norge motiverar sin låga ålder med att barnkonventionen varit norsk lag väldigt länge.Ändring i Finland 2023

I Finland går det sedan februari 2023 att ansöka om att byta juridiskt kön om man fyllt 18 år. Ansökan ska innehålla en egen redogörelse om att man varaktigt upplever sig tillhöra det andra könet.

I Finland har det varit tvångssteriliseringar fram tills lagen trädde i kraft, säger Berglund.

I Island kan personer under 15 ansöka med sina vårdnadshavare, men även själva om det saknas samtycke från vårdnadshavare. Då kan en expertkommitté fatta beslut. Lagen trädde i kraft 2019. Från 2021 går det att ansöka om ett tredje juridiskt kön.

Det är det enda land i Europa där man självmant kan ändra till ett tredje juridiskt kön.

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS