News55

Då når smittspridningen en ny topp

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 23 apr. 2022Publicerad: 23 apr. 2022

I Folkhälsomyndighetens senaste rapport till regeringen om framtida scenarier för smittspridning beräknas ökade fall av covid-19 och en ny topp.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen att ta fram scenarier för beräknad framtida smittspridning av covid-19. Detta ska skapa ett underlag för vården att planera utifrån samt underlätta deras arbete. Göteborgs Posten skriver att den senaste rapporten visar att antal fall av covid-19 kan komma att öka under våren. 

Rapporten, som blir myndighetens nionde av sitt slag, utgör ett scenario för perioden 20 april till den 20 juli. Den visar inte bara ökad smittspridning utan även en ny topp i maj med ungefär 3500 nya fall varje dag. I ett pressmeddelande från myndigheten skriver tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers så här: 

”Scenariot visar på en möjlig utveckling där fallen av covid-19 återigen kan komma att öka något och nå sin topp i mitten av maj. Smittspridningen väntas därefter sjunka till låga nivåer under sommaren”. 

I pressmeddelandet understryker myndigheten att scenariot är en möjlig utveckling och inte en definitiv prognos samt att covid-19 inte längre utgör en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom.  

På grund av att Sverige som befolkning har en hög immunitet så bedöms vårdbehovet bli relativt begränsat. Detta gör även att Folkhälsomyndigheten inte ser samma behov som tidigare för smittskyddsåtgärder. Däremot menar de att det är viktigt att fortsätta förebygga och att bibehålla den höga graden av vaccinationer. 

Författare: Jessika Bouveng

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS