News55

Här kan svenska soldater få strida för Nato

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 16 mars 2024Publicerad: 16 mars 2024

Om det blir krig mellan Nato och Ryssland får Sverige en viktig roll i försvaret av Finland och Baltikum. Transporter till havs och på land ska försvaras och svenska soldater ska kunna strida i grannländerna. Som Natos 32:a medlemsland kan Sverige nu fu…

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Här kan svenska soldater få strida för NatoClaudio Bresciani/TTGenerallöjtnant Carl-Johan Edström.PolitikTTOm det blir krig mellan Nato och Ryssland får Sverige en viktig roll i försvaret av Finland och Baltikum.Transporter till havs och på land ska försvaras och svenska soldater ska kunna strida i grannländerna. Anders Wiklund/TTFinsk jägarsoldat med Natomärke under Natoövningen Nordic Response. I den övar bland annat svenska och finländska soldater i en gemensam division för att försvara den nordiska delen av Nordkalotten.Anders Humlebo/TTOm det blir krig mellan Nato och Ryssland får Sverige en viktig roll i försvaret av Finland och Baltikum och för att försvara transporter till grannländerna både till havs och på land.Anders Wiklund/TTSvenska värnpliktiga från F21 gör en så kallad ”klargöring” på en JAS 39 Gripen C/D på Luleå-Kallax flygplats under militärövningen Nordic Response. Under övningen tränar de nordiska flygvapnen att kunna strida helt integrerat som om de vore ett enda flygvapen.Anders Wiklund/TTSvenska soldater från Norrlandsbrigaden i Boden med sina stridsfordon 90 övar tillsammans med finska jägarförband i Hetta i norra Finland under Nordic Response. Som Natos 32:a medlemsland kan Sverige nu fullt ut integreras i försvarsalliansens nya försvarsplaner. Sverige ingår tillsammans med Finland, Danmark och Baltikum i Natos regionplan Central. Planen syftar till att kunna möta ett ryskt angrepp längs hela gränsen mot Ryssland från Norge längst upp i norr, genom Finland, Baltikum, Polen och Ungern. I den planen har Sverige en mycket viktig roll för Natos kollektiva försvar, enligt Carl-Johan Edström, chef för Försvarsmaktens operationsledning. Sverige är, enligt honom, ett efterlängtat medlemsland både för sina militära förmågor och för det geografiska läget.När vi går med i Nato så blir Sverige säkrare och Nato mycket starkare. Det är inte tomma ord, säger Edström.Vid ryska gränsen Om det skulle bli krig mellan Nato och Ryssland räknar Försvarsmakten med att större strider med mark- och flygstridskrafter i första hand sker längs gränsen till Ryssland. Men större strider bedöms även kunna uppstå i vissa områden närmare Sverige. Edström pekar ut tre geografiska nyckelområden i försvarsplanen som bildar en “strategisk operativ triangel”. Hörnen i den triangeln binds samman av Sverige. Högst upp finns Nordkalotten.Där måste vi kunna vara en stark aktör, säger Edström. På Nordkalotten planerar Nato för ett försvar med en multinationell armékår eller armédivision i vilken Sverige kommer vara en “tydlig del”, enligt honom.Vi har markförband med unik förmåga att verka i en arktisk miljö, säger Edström.Försvara Gotland Östersjöområdet från Gotland bort mot Baltikum är det andra området i triangeln. Förnödenheter, förband och ammunition måste kunna transporteras till havs till Baltikum och Finland.Där är vår absolut största uppgift att kunna tydligt säkra och kontrollera området och sjöfarten, säger Edström. Enligt honom kommer den svenska marinen, med sina nio ytstridsfartyg och snart fem ubåtar, vara en av de starkaste aktörerna på Östersjön.Vi har den starkaste marinen faktiskt, om man tittar på alla länder som ligger runt Östersjön, säger han.Och vi har en marin som är unikt designad för att kunna hantera Östersjömiljön. Gotland är, enligt Edström, en väldigt strategisk punkt, bland annat för att kunna placera ut långräckviddiga vapensystem.Vi som land måste säkerställa att Gotland alltid försvaras, säger han.Attack med robotar Det tredje området i triangeln är Västkusten och inloppet till Östersjön. Göteborgs hamn är den största och viktigaste hamnen i Skandinavien och även viktig för att kunna ta emot militära förstärkningar från USA.Det är jätteviktigt att man kan försvara det och säkerställa att man upprätthåller de här flödena, säger Edström. Vid Västkusten skulle striderna kunna bestå av ryska attacker med kryssningsrobotar, stridsflyg och ubåtar mot viktiga Natotransporter. Sveriges territorium blir i Natos planer framför allt ett bakre område där luft-, sjö- och markstridskrafter kan baseras för att kunna föras fram som förstärkning till områden där striderna pågår. Sverige måste inte bara, inom ramen för det så kallade värdlandsstödet, ha kapacitet att ta emot militära förstärkningar och se till att de kan transporteras vidare.Man måste också säkerställa att man kan skydda de här baseringarna, transporterna och infrastrukturen, säger Edström.Inte ensamt Det svenska luftförsvaret får här en viktig roll, men är inte ensamt. Det ingår i Natos integrerade luft- och robotförsvar. Edström pekar på att Sverige har det största flygvapnet i Norden när det gäller stridsflyg. De nordiska länderna tillsammans kommer att ha cirka 250 moderna stridsflyg.Vi har även de starkaste luftvärnskapaciteterna, även om vi har för få luftvärn egentligen i dag, säger Edström. För Försvarsmakten innebär Natomedlemskapet ett helt nytt försvarskoncept jämfört med förr. Då handlade mycket om att möta fienden vid den svenska gränsen och strida på svensk mark. Nu måste till exempel svensk militär kunna klara av att delta i väpnad strid i exempelvis Finland och Baltikum.Nu ska vi inte vänta på att fienden kommer till svensk gräns, säger Edström. Ökar inte risken för att svenska soldater dras in i strid när vi ingår i Natos kollektiva försvar?Det är ju tvärtom. Natos avskräckningsförmåga ökar med att vi blir medlemmar i Nato, säger Edström. Peter Wallberg/TTFakta: Natos regionala försvarsplaner TT Regionplan Nordväst: Ska skydda viktiga transporter över Nordatlanten och försvara norra Norden. Försvaret planeras och leds från Natohögkvarteret i Norfolk, USA. Här ingår bland andra Norge. Regionplan Central: Ska försvara Natos gränsområden mot Ryssland, från Finland och Baltikum, ner till Ungern. Omfattar bland andra Sverige, Finland, Danmark. Försvaret planeras och leds från Natohögkvarteret i Brunssum, Nederländerna. Regionplan Sydöst: Ska försvara Natoterritorium i framförallt Medelhavet. Försvaret leds och planeras från Natohögkvarteret i Neapel, Italien. Fotnot: Tanken är att samtliga nordiska länders militär ska ingå i Natos kommandostruktur under högkvarteret i Norfolk, USA. Källa: Svenska försvarsmakten

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS