News55

Helga vilodagen, oavsett om den infaller på en fredag, lördag eller söndag!

Artikelbild
Lena Adelsohn Liljeroth
Lena Adelsohn Liljeroth
Uppdaterad: 02 apr. 2017Publicerad: 02 apr. 2017

Under en diskussion i veckan om stress i arbetslivet hörde jag en läkare säga att Frankrike förbjudit anställda att läsa arbetsmail på sin fritid. Kunde detta verkligen vara sant?

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Stress och ångest nämns allt oftare som nya folksjukdomar. Att då och då känna sig stressad är sannolikt bara nyttigt, denna energi har varit en viktig överlevnadsfaktor för vår art. Men då har det kanske handlat om att undvika farliga djur eller hitta något ätbart.

För de flesta i vår del av världen är sådana problem lösta. Den stress som nu härskar har vi uppfunnit själva – till stor del för att vi inte tillåter oss att koppla av. Vi går ständigt på högvarv.

Hur var det då med Frankrike? Jo, den nya lagen, införd 1 januari i år, handlar om rätten att vara nedkopplad och gäller företag med fler än 50 anställda. Arbetsgivarna får inte ringa eller skicka e-post till medarbetare efter arbetstid. Man vill undvika ”digital utbrändhet”.

Om detta hjälper lär tiden utvisa. Flexibel arbetstid är ju samtidigt ett starkt önskemål. Dessutom kan kriser i privatlivet – skilsmässor, missbruk, arbetslöshet, dödsfall – också orsaka svår stress och mentala kollapser. Men sannolikt är arbetslivet lättare att förändra.

Jag är styrelseledamot i Ersta Diakoni, en ideell förening som bygger på kristen grund och som driver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning i Stockholm sedan 1851. Ersta har också en psykiatrisk klinik för sjukvårdspersonal.

Klinikchefen Alexander Wilczek bekräftar bilden av ökande psykisk ohälsa, kopplad till stress. Från 134 inskrivna läkare och sjuksköterskor med utmattningssyndrom (2013), till 271 patienter (2014) och 368 patienter (2015).  Fjolårets siffror är inte offentliga ännu.

Här vårdar man alltså ”vårdarna”.

Tidiga varningssignaler är de klassiska; för individen handlar det om sämre sömn och för arbetsplatsen svårigheter att rekrytera, minskad ”produktion” och – givetvis – konflikter.

ANNONS

Vad kan en arbetsgivare då göra?

– Införa lunchtvång, begränsa och ge medarbetaren mer kontroll över arbetstiden och skapa kollegiala samtalsgrupper, svarar Alexander Wilczek.

– Svåra stressrelaterade reaktioner drabbar oftare (över-)ambitiösa medarbetare, särskilt kvinnor, och vi vet idag att arbetslivet spelar större roll än privatlivet för den som ”går in i väggen”.

Även Hjärnfonden har sedan länge uppmärksammat den skadliga stressen och stödjer nu forskning som visar att stress kan påskynda åldrande och utlösa demens. Daniel Nätt vid Linköpings universitet fick i fjol Hjärnfondens stipendium för sin forskning om hur stress skapar neuropsykiatriska sjukdomar.

Även Karolinska Institutet forskar på hjärnan och sambandet mellan demens och långvarig negativ stress. Både djurförsök och studier på människor har pekat i den riktningen.

Fortfarande gäller att det som är bra för hjärtat är bra för hjärnan, som motion och bra matvanor. Men den dåliga stressens inverkan på vårt åldrande verkar vara ett delvis nytt forskningsfält.

Slutsatserna är både oroande och hoppingivande. Stressen ökar – ja – men om vi samtidigt lär oss mer om hur stress påverkar åldrandet, så kan vi förhoppningsvis skapa bättre arbetsmiljöer och därmed påverka vår egen hälsa.

Det du själv inledningsvis kan göra är att verkligen helga vilodagen, oavsett om den infaller på en fredag, lördag eller söndag!

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS