News55

Jägarna rasar mot ny jaktlag: "Skevt urval"

Artikelbild
Samebyarnas åretruntmarker och statlig mark. (Foto: Johan Hallnäs/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 11 juni 2024Publicerad: 11 juni 2024

Förslaget om att samebyarna på sikt ska styra över jakten och fisket i fjällområdena möts av skarp kritik från en rad instanser. Flera kräver att utredningen börjar om från början.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den laddade frågan om vilka som ska fördela jakt- och fiskerättigheterna i renskötselområdena ställdes på sin spets när Girjas sameby i Gällivare kommun vann över staten 2020. Högsta domstolen slog fast att samebyn – inte staten – hade bestämmanderätten, som en följd av urminnes hävd.

Med domen stod det klart att lagstiftningen behövde ses över. Det förslag som nu varit ute på remiss innebär att övriga samebyar på sikt får motsvarande ansvar för jakt och fiske som Girjas har. Alternativt kan lokala föreningar ta ansvaret. Men till dess att den nya lagen är på plats bör länsstyrelserna fortsätta att utfärda tillstånd för jakt och fiske, enligt Renmarkskommitténs delbetänkande.

Förslaget har fått det att mullra från bland annat jägarhåll. Svenska Jägarförbundet underkänner betänkandet och kritiserar utredningen för att ha ett “skevt urval av fakta” i historieskrivningen. Den enda hållbara lösningen är en fortsatt statligt förvaltning, enligt förbundet. Jägarnas Riksförbund är också kritiskt, och skriver i sitt remissvar att utredningen orsakat “uppblossande konflikter”.

Inte längre fiske

Det mullras även hos Sportfiskarna, som hävdar att Girjasdomen lett till att den breda allmänheten utestängts från fiske i samebyns område. Endast de som kan betala dyrt får fiskemöjligheter. Om utredningen ska fortsätta måste den ges nya och tydliga direktiv om att allas intressen måste belysas, kräver Sportfiskarna.

Härjedalens kommun och turistföretagen i Destination Funäsfjällen går ett steg längre och kräver att utredningen läggs ned. “Företagarna inom besöksnäringen ser med oro om till exempel jakt och fiske inte förvaltas av en objektiv statlig organisation”, står det i remissvaren.

Bredare grepp

Region Norrbotten vill, i likhet med Sportfiskarna, se ett omtag. Det behövs en hållbar lösning av hur markerna får användas, men det kräver att Renmarkskommittén får ta ett bredare grepp och belysa konsekvenser för olika grupper av företagare och privatpersoner.

ANNONS

Till dess bör länsstyrelserna fortsatt ha ansvaret för jakt- och fiskerättigheter, enligt regionen. “Samebyarna utgörs av affärsdrivande ekonomiska föreningar där endast renägare har inflytande och beslutsrätt. Dessutom är det värt att notera att av Sveriges samer så är det endast en liten andel som äger renar”, skriver regionen.

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS