News55

Köerna växer till äldreboenden i hela landet

Artikelbild
VÄSTERÅS 20150923
Hannes Dükler
Hannes Dükler
Uppdaterad: 09 juni 2016Publicerad: 09 juni 2016

Det blir allt längre väntetider för en plats på äldreboende och det gäller i de flesta större kommuner i landet.  

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Väntetiderna för en plats på äldreboende blir allt längre i de flesta av landets större kommuner. En kraftig ökning har noterats av anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om ej verkställda beslut, något en beräkning som Dagens Samhälle har gjort utifrån den senaste IVO-statistiken.

Om kommunerna inte klarar att möta behovet av en permanent plats på äldreboende inom tre månader måste de anmäla det till IVO.

– För den enskilde är det förstås ett bekymmer, även om kommunerna i de flesta fall ändå verkställer besluten inom tre till sex månader, säger Anna Karin Nyqvist, enhetschef på IVO till Dagens Samhälle.

Från 2014 till 2015 ökade det totala antalet ej verkställda beslut från 4 453 till 5 168, en ökning med 16 procent.

– Kommunerna måste jobba med långsiktiga planer så de inte behöver hamna i situationer där de har en stor grupp äldre som inte kan få sina behov tillgodosedda, säger Anna Karin Nyqvist.

   Club55: Följ med på vår klubbsegling i Kroatien med More Sailing

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS