News55

Lättare för äldre att få plats på seniorboende

Artikelbild
Siri Hill
Siri Hill
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 15 sep. 2017

Äldre som bor otillgängligt och vill få plats på ett boende är en grupp som ofta får avslag då de inte lever upp till kraven för att beviljas plats på ett vård- och omsorgsboende. Nu ska nya förmedlingsregler underlätta för dem att snabbare få plats på ett passande boende.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Under torsdagen tog den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stad beslut om ett nytt regelverk kring hur lägenheter i seniorboenden ska fördelas. Nu är tanken att lägenheterna ska förmedlas tydligare efter behov, det berättar Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholms stad.

– Det finns en grupp äldre som ofta faller mellan stolarna eftersom de inte har ett tillräckligt stort omvårdnadsbehov för att beviljas plats på ett vård- och omsorgsboende. Vi vill göra det lättare för dem att komma till ett seniorboende som passar dem, säger Clara Lindblom till News55.

      LÄS MER: Clara Lindblom (V): “Äldreperspektivet behövs i hela samhället” 

Nya förmedlingsregler har inrättats

Många av Stockholms äldre bor otillgängligt, till exempel i hus där det inte finns någon hiss. Det finns också de som känner ensamhet och oro och vill flytta till ett boende där de har möjlighet till gemenskap och samvaro med andra. Samtidigt är kraven för att beviljas plats på ett vård- och omsorgsboende höga. Du ska till exempel ha ett stort behov av omvårdnad, att din lägenhet inte är tillgänglighetsanpassad är inte skäl nog. Detta är även bakgrunden till de nya förmedlingsreglerna, berättar Clara Lindblom.

– Precis som många andra kommuner har vi i Stockholm haft problem med att äldre får avslag på sina ansökningar om boendeplats på servicehus. Under året har 350 personer hittills fått avslag och ett vanligt skäl är att det enligt socialtjänstlagen inte räcker med att man bor i en otillgänglig lägenhet. Det är just denna grupp som vill vi komma åt.

– När det kommer till servicehus är vi bakbundna av socialtjänstlagen som säger att det ska göras en individuell bedömning av huruvida personen har ett tillräckligt stort behov av att flytta in på boendet. Eftersom seniorboenden inte är kopplade till socialtjänstlagen kan vi komma undan det, fortsätter Clara Lindblom.

Seniorboenden är lägenheter som är anpassade för äldre dit den som är över 65 kan flytta utan att behöva ett biståndsbeslut från kommunen. De är tillgänglighetsanpassade och har gemensamhetslokaler men är inte anpassade för de som har stora vårdbehov. Däremot är det möjligt att få hemtjänst och hemsjukvård. Från och med 1 januari 2018 är gruppen äldre från 85 år som är folkbokförda i Stockholms stad och äldre som känner sig oroliga eller ensamma en prioriterad grupp.

ANNONS

      LÄS MER: Här är seniorboendet med 20 års kötid

– Samtidigt finns det många yngre som på grund av ensamhet, oro eller otillgängliga bostäder vill flytta. De ska kunna få plats på ett seniorboende genom ett intyg från biståndshandläggare, läkare eller annan personal inom vård och rehabilitering.

Inom Stockholms stads bostadsbolag Micasa Fastigheter finns nu 1 500 platser och fram till 2020 planerar man att utöka antalet platser med ytterligare 400. Fram till 2040 planeras ytterligare en en nyproduktion av seniorbostäder, berättar Clara Lindblom.

– Enligt mig räcker det inte med att man sätter in hemtjänst om någon har fått avslag på sin ansökan, den personen ska få hjälp till ett annat boende. I Stockholm har vi varit alldeles för passiva när det kommer till detta. Vi vill att fler ska se seniorboenden som ett tryggt och bra alternativ, avslutar Clara Lindblom.

De nya förmedlingsreglerna kommer att gälla alla seniorlägenheter som Micasa Fastigheter äger, och träda i kraft 1 januari 2018.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

 

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS