News55

SPF Seniorerna om en ovärdig och cynisk äldreomsorg: "Är detta verkligen framtiden?"

Artikelbild
Hannes Dükler
Hannes Dükler
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 25 jan. 2016

”Hur kan politiker och tjänstemän i kommunerna behandla sköra äldre på detta cyniska sätt?” Det skriver Gösta Bucht, SPF Seniorerna, i ett debattinlägg på Dagens Samhälle idag.  

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Gösta Bucht – talesperson för vård och omsorg hos SPF Seniorerna och professor emeritus i geriatrik – refererar till SVT:s granskning av äldreomsorgen som i förra veckan visade att många sköra äldre som vill komma till ett särskilt boende får nej av kommunen, även när den äldre inte ens klarar av att använda ett trygghetslarm.

“Stort lidande och otrygghet”

”Det skapar stort lidande och otrygghet för individen, och är ett fullkomligt ovärdigt sätt att bemöta äldre”, skriver Gösta Bucht i debattinlägget på Dagens Samhälle och påpekar att senare års trend är tydlig: Antalet platser på särskilda boenden minskar medan allt fler äldre får hjälp av hemtjänsten. I dag är det brist på platser i nästan hälften av landets kommuner.

      LÄS MER: Överläkaren: “Bristen på vårdplatser fortsätter döda patienter”

”Varför ger denna usla planering från kommunernas sida inga reprimander och hur kan det få fortgå?” frågar Bucht och tar upp det faktum att det händer att anhöriga och de äldre tvingas ta sina fall till domstol efter att, trots omfattande omsorgsbehov, ha nekats plats på särskilt boende, bara för att – om de får rätt – bevittna hur kommunen därefter överklagar beslutet:

”Är detta verkligen framtiden, att gå till domstol för att få en plats på ett boende när man inte längre klarar sig själv hemma? Hur kan politiker och tjänstemän i kommunerna behandla sköra äldre på detta cyniska sätt? Och dessutom komma undan med det?”

      LÄS MER: Dementa lämnas inlåsta och ensamma

“Ställ ansvariga politiker till svars”

ANNONS

Gösta Bucht pekar på att den lagstadgade värdegrunden inom äldreomsorgen måste tar på allvar och listar ett antal förändringar som han anser är absolut nödvändiga, bland annat att ansvariga politiker och tjänstemän i kommuner som missköter äldreomsorgen ska kunna ställas till svars för sina handlingar.

”Gör vi det på rätt sätt och kan rekrytera kompetent personal kommer både effektivitet och kvalitet att öka markant och resursbehovet sannolikt inte att öka lika mycket som vi nu befarar” avslutas debattinlägget.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS