News55

Studie: Så drivs Sveriges bästa äldreboende

Studie: Så drivs Sveriges bästa äldreboende
En form av aktör sticker ut som bäst på att driva äldreboende i Sverige som är icke-kommunalt.
Annelie Sandström
Annelie Sandström
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 14 mars 2024

De som bor på en viss form av äldreboende får högre kvalitet på vården. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet som studerat äldreboenden som drivs i icke-kommunal regi.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sveriges bästa icke-kommunala äldreboenden drivs av aktörer utan vinstsyfte som exempelvis idéburen verksamhet, visar forskning från Göteborgs universitet.

Omkring 20 procent av alla äldreboenden i landet drivs idag av andra aktörer än kommunen. Den nya studien visar också att de är olika bra på att leverera hög vårdkvalitet till äldre. Forskarna bakom studien har jämfört fyra driftsformer för äldreboenden: Icke-vinstdrivande organisationer och stiftelser, privata bolag, börsnoterade bolag och riskkapitalbolag, skriver forskning.se.

– Äldreboenden som drivs av icke-vinstdrivande organisationer har högst kvalitet. Lägst kvalitet håller äldreboenden som drivs av börsnoterade bolag och riskkapitalbolag. Mitt emellan dessa hamnar äldreboenden som drivs av vinstdrivande privata bolag, säger statsvetaren Rasmus Broms.

Bättre äldreboende

Idéburen verksamhet ägnar sig inte åt vinstutdelning, utan återinvesterar sitt ekonomiska överskott i verksamheten.

– Här ser vi högst personaltäthet, många sjuksköterskor, den till utbildning sett mest kompetenta omsorgspersonalen, och flest nöjda brukare, säger Rasmus Broms.

Om man ser till de vinstdrivande vårdföretagen är kvaliteten bäst på äldreboenden som drivs av privata bolag.

Dessa boenden utmärks av hög personaltäthet och personalen är generellt sett mer välutbildad jämfört med boenden som drivs av företag som är börsnoterade eller ägs av riskkapitalbolag, enligt studien.

ANNONS

Källa: Göteborgs universitet. Analyserna baseras på data från SCB:s allmänna företagsregister över 2 639 icke-kommunala äldreboenden. Kvalitetsindikatorerna är hämtade från Socialstyrelsens nationella enhets- och brukarundersökningar för särskilt boende för äldre. Undersökningsperioden omfattar sju år mellan 2012 och 2019.

Läs mer:

Så kan äldre drabbas av nedskärningar i din kommun

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

ANNONS