News55

Få döms för åldersdiskriminering

Artikelbild
Foto: Fredrik Sandberg / TT
Axel Ellung
Axel Ellung
Uppdaterad: 27 juni 2015Publicerad: 27 juni 2015

Ytterst få straffas för negativ särbehandling av äldre. Det visar News55:s granskning. Trots att lagen mot åldersdiskriminering infördes för över fem år sedan har hittills endast två arbetsgivare fällts för att ha missgynnat någon på grund av ålder.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Ytterst få straffas för negativ särbehandling av äldre. Trots att lagen mot åldersdiskriminering infördes för över fem år sedan har hittills endast två arbetsgivare fällts för att ha missgynnat någon på grund av ålder. 

News55.se har granskat anmälningarna om åldersdiskriminering till Diskrimineringsombudsmannen (DO) visar att det är mycket svårt att få rätt i diskrimineringsärenden. Sedan lagen infördes den 1 januari 2009 har nästan 1.400 anmälningar inkommit till Diskrimineringsombudsmannen, men totalt har färre än tre procent av alla anmälare fått upprättelse.

Hade bättre meriter – fick inte jobbet

För att få bukt med diskrimineringen av äldre blev det år 2009 olagligt att göra skillnad på människor utifrån ålder i arbetslivet och inom flera andra områden i samhället.

Den första domen kom redan år 2010. En 62-årig kvinna fick då 75.000 kronor i ersättning efter att ha blivit förbisedd när Arbetsförmedlingen skulle rekrytera arbetscoacher. Enligt domen uppfyllde hon mycket väl kraven som gällde för att få jobbet. Hon hade både rätt utbildning och arbetslivserfarenhet, men trots det kallades hon inte ens till intervju. Jobbet gick istället till en yngre person med sämre meriter.

Efter över fem år med lagen mot åldersdiskriminering verkar den fällande domen i kvinnans fall vara ett undantag. Sedan dess har bara en till arbetsgivare fällts. Det var flygbolaget SAS som år 2010 sparkade 25 kabinanställda, som fyllt eller skulle fylla 60 år, med motiveringen att de kunde ta ut tjänstepension. Domstolen kom fram till att det i praktiken innebar en tvångspensionering av den äldre personalen. En omvänd Laslista där de äldsta trotjänarna fick gå istället för tvärtom. DO vann mot SAS och domen innebar att de anställda erbjöds 125.000 kronor var och de som ville även fick jobbet tillbaka.

Forskning visar att åldersdiskrimineringen i det svenska samhället är utbredd. Framför allt när det gäller arbetslivet och rekrytering.

– Det är inte bara personer som har kort tid kvar till pensionen som drabbas, utan åtskillnaden börjar redan när man passerar 45. Om man tittar på långtidsarbetslöshet så är siffrorna skrämmande höga för äldre personer. Många arbetsgivare har en förlegad syn på äldres kompetenser och tror att de inte klarar av att lära sig nya saker, säger Clary Krekula som är docent i sociologi vid Karlstads Universitet och forskar kring diskriminering mot äldre.

ANNONS

För gammal för att köra buss

Just nu driver Diskrimineringsombudsmannen tre fall mot bussbolaget Keolis, som satt en övre åldersgräns på 70 år för sina buss- och taxichaufförer. 

 – Vi har valt att driva fallen mot Keolis eftersom det är en oprövad fråga. Det är första gången som en generell åldersgräns prövas, säger Marie Nordström som är jurist på DO.

I processerna mot Keolis väntas ett avgörande komma i Arbetsdomstolen i slutet av augusti. Om DO och chaufförerna blir det den första fällande domen inom området sedan år 2011.  

Hos DO menar man att det är långt ifrån alla anmälningar man får in som går att driva vidare. Det är inte ovanligt att människor anmäler fel saker.

– Många personer som hör av sig till oss har blivit orättvist behandlade, men de behöver inte nödvändigtvis ha blivit diskriminerade, säger Marie Nordström.  

Allt fler anmäler

Anmälningarna om åldersdiskriminering står för lite över tio procent av det totala antalet anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen. Antalet anmälningar har stadigt ökat de senaste åren, från 136 anmälningar år 2012, till 194 år 2013 och 269 ifjol. En trend som delvis kan förklaras med att grunderna för åldersdiskriminering utvidgades år 2013.

ANNONS

Det går dock inte att säga något om den totala mängden åldersdiskriminering i samhället utifrån antalet anmälningar. Enligt Clary Krekula kan mörkertalet när det gäller antalet drabbade vara stort. Många vet inte om att de kan anmäla åldersdiskriminering eftersom fenomenet är mindre diskuterat än diskriminering utifrån andra grunder.

– Vi är inte lika vana att se särbehandling av äldre som diskriminering. Många tänker att det är naturligt att göra skillnad på personer utifrån ålder. Så ser det inte ut när det gäller diskriminering baserad på exempelvis kön eller etnicitet, säger Clary Krekula vid Karlstads Universitet.

Marie Nordström hos Diskrimineringsombudsmannen håller med om att inte alla arbetsgivare vet hur reglerna ser ut och vad som är förbjudet.  

– Många känner inte riktigt till vad som gäller kring ålder. Man vet inte om som arbetsgivare att det exempelvis är diskriminering att vid en arbetsintervju säga att man bara söker personer under 30.

Trots att bara tre procent av de äldre som vänder sig till myndigheten får upprättelse är man ändå nöjd hos Diskrimineringsombudsmannen med de fall där man lyckats hjälpa äldre att få rätt.

– Vi driver de fall där vi tror att vi har en chans att vinna och göra skillnad. Målet är klargöra rättspraxis. Fällande domare kan betyda att även andra arbetsgivare påverkas och ändrar sina regler och sin attityd till äldre, säger Marie Nordström.

Enligt Clary Krekula är domarna och skadestånden viktiga för de som drabbas.  Att det går att få upprättelse för den enskilde genom rättsväsendet kan avskräcka myndigheter och arbetsgivare, men samtidigt skulle det behöva göras mer i samhället för att få bukt med problemet. 

– Det finns en debatt som blossar upp ibland när det kommer uppmärksammade fall och någon får upprättelse. Men på det stora hela görs det tyvärr lite för att minska diskrimineringen mot äldre, säger hon. 

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS