News55

Expert slår hål på myt om äldres ensamhet

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 06 feb. 2022

En forskare har undersökt myter vad gäller ensamhet bland äldre. Nu konstaterar hon att många av dem inte stämmer.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Joy Torgé är äldreforskare och har haft anhörigstöd som sitt största fokus. Hon har bland annat forskat om myterna som rör ensamhet bland äldre. Frågorna som hon har ställt är om vi i Norden är mer ensamma än människor i södra Europa, om ensamhet har blivit ett större problem i samband med teknikutvecklingen och om det faktiskt är så att det är äldre som lider mest av ensamhet. Till SVT så slår hon hål på en mycket vedertagen myt: 

– Det är lätt att tycka synd om äldre och se de förluster som de genomgår både i sina roller efter arbetslivet, mindre sociala nätverk och nedsatt funktionsförmånga. Men majoriteten av de äldre anpassar sig och värderar både sin psykiska och fysiska hälsa som hög. 

Istället menar Joy Torgé att det är de yngre som drabbas mest av ensamhet. En grupp som egentligen är ganska fria vad gäller att till exempel röra sig fritt i samhället.  Anledningen är att yngre upplever en stor press att vara på ett visst sätt eller att man känner att man måste göra vissa saker. Forskaren menar att äldre har mer livserfarenhet och därför har förmågan att hantera ensamhet bättre. Hon understryker dock att det finns även äldre som lider av ensamhet och att detta har ökat under pandemin.

Författare: Jessika Bouveng

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS