News55

Studie - därför söker inte män vård

Artikelbild
Lotta Gray
Lotta Gray
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 16 aug. 2022

Den traditionella bilden av att män minsann ska vara stora och starka, både fysiskt och mentalt behöver förändras för att undvika diagnoser.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det har kommit en ny avhandling gällande män och psykisk ohälsa från Göteborgs universitet. Den visar att så många som 10 procent av alla män i höginkomstländerna drabbas av depression eller någon form av ångestrelaterad sjukdom någon gång i sitt liv.

De flesta män söker dock inte hjälp enligt den data som ligger till underlag för resultatet där 8697 män och kvinnor medverkat. Skillnaden är stor mellan de båda könen.

40 procent av män med symtom på depression ansåg inte att de hade behov av vård medan siffran för kvinnor låg på 25 procent. 36 procent av männen som ansåg sig vara i behov av hjälp sökte inte vård och 29 procent av dem som faktisk sökte var missnöjda med den vård de fick

Det finns också skillnader inom gruppen av män. De som inte har studerat på högskolenivå eller att de med låg kunskap kring psykisk ohälsa söker också mer sällan vård.

 – Detta skulle i sin tur kunna förklaras av normer kring hur man skall vara och bete sig som man, så kallade maskulinitetsnormer: att man som man skall vara stark, självständig, inte visa sig sårbar och inte be om hjälp, till exempel. Dessa normer kan både vara ett hinder för vårdsökande generellt, oavsett orsak, eftersom vårdsökande kräver att man visar sin sårbarhet och sitt hjälpbehov. Det kan dessutom vara ett hinder specifikt för vårdsökande för depression och ångestsjukdomar, eftersom dessa sjukdomar traditionellt är kopplade till femininitet, och därmed mer omgärdade av skam för män än för kvinnor, berättar Sara Blom som skrivit avhandlingen, för Expressen Hälsoliv.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS