News55

Snart kan du jobba efter fyllda 69 år

Rätten att jobba kvar efter 69 år ska förlängas
Rätten att jobba kvar efter 69 år ska förlängas. Foto: Fredrik Sandberg / TT
Cia Erander
Cia Erander
Uppdaterad: 31 maj 2024Publicerad: 31 maj 2024

Snart får du som vill fortsätta arbeta efter 69 år chansen att göra det. Regeringen planerar en utredning om hur långt upp i åldrarna människor ska få lov att behålla sin anställning.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

“När rätten att ta ut pension skjuts upp i takt med stigande medellivslängd måste också rätten att stanna kvar i arbete förlängas”, säger politikerna i pensionsgruppen till Senioren.

Därför ska en särskild utredare föreslå exakt hur åldersgränsen ska anpassas till riktåldern för pension. 

Riktåldern för pension följer medellivslängden

Las-åldern är enligt lagen om anställningsskydd (LAS) det sista datumet i månaden då lönetagaren fyller 69 år och måste avsluta anställningen.

“De pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och andra trygghetssystem från och med den 1 januari 2026 knyts till en riktålder för pension som följer medellivslängdens utveckling. Riktåldern styr sedan när en utbetalning från ett anknutet system kan ske”, rapporterar Senioren.

Kombinera det bästa av två världar

69-årsgränsen enligt LAS är dock inte huggen i sten. Enligt Pensionsmyndigheten kan du jobba längre upp i åldrarna om du får ett godkännande av arbetsgivaren.

Det går också alldeles utmärkt att bli “jobbonär” och kombinera arbete och pension – perfekt exempelvis för dig som driver eget företag.

ANNONS

Besked om ny las-ålder nästa år

“Las-åldern bör anpassas till riktåldern för pension när den ändras, men den närmare utformningen av en sådan anpassning behöver analyseras vidare”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Senast den 30 april 2025 ska Anders Odmark, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall, redovisa sin utredning.

Läs vidare:

93-åring jobbar heltid: “Disciplin är det viktigaste”

Därför jobbar svenskar rekordlänge

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS