News55

Fler bostäder måste till för att möta en åldrande befolkning

Artikelbild
Siri Hill
Siri Hill
Uppdaterad: 10 apr. 2024Publicerad: 28 apr. 2017

Befolkningen i åldersgruppen 65 år och äldre ökar kraftigt i Sverige och det ställer höga krav på landets kommuner. Inte minst när det kommer till efterfrågan på olika former av bostäder. – Vi måste både höja kvaliteten och möta behovet för många fler, säger Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholm.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I dag är svenskarna friskare än någonsin tidigare och som en konsekvens av att vi har hälsan lever vi också längre. Omkring år 2022 kommer åldersgruppen 85 år och äldre att öka kraftigt, något som kommer att bli en utmaning för landets kommuner.

I takt med att fler lever längre ökar efterfrågan på bostäder för seniorer, det berättar Clara Lindblom (V), äldreborgarråd i Stockholm.

– I resten av landet har man fysisk brist på vård- och omsorgsboenden som kräver biståndsbedömningar och det är ett problem. I Stockholm har vi istället behov av fler platser på seniorboenden, det vill säga boenden för personer som kanske inte behöver sjukvård men som känner sig ensamma, bor otillgängligt och har behov av gemenskap och viss service. Man har även lagt ner många boendeplatser i landet. Det handlar om drygt 30-40 000 platser runt om i Sverige, så kommunerna har ett stort arbete framför sig med att bygga ikapp, säger Clara Lindblom till News55.

Den ökande efterfrågan på boenden för seniorer finns även på regeringens agenda. Regeringen har tagit fram ett särskilt investeringsstöd för byggandet av boenden för seniorer och skjutit till tio miljarder till välfärden. Detta är positivt men inte tillräckligt, tycker Clara Lindblom.

– Vi måste börja diskutera hur vi både ska klara att höja kvaliteten i äldreomsorgen och bygga ut den kraftigt när antalet äldre blir fler. De 10 miljarder som regeringen satsade på välfärden var efterlängtade men kommer inte att räcka.

22 kommunala vård- och omsorgsboenden ska byggas 

I Stockholm beräknar man att antalet boende i vård- och omsorgsboenden kommer att öka från drygt 5 600 år 2016 till 7 800 år 2040, det handlar om en kraftig ökning med omkring 38 procent. För att säkerställa att behovet av äldreboenden tillgodoses ska en stadsövergripande åtgärdsplan för 2020-2040 tas fram.

Totalt föreslås att 22 vård- och omsorgsboenden med kommunalt huvudmannaskap byggs och utöver det även 15 privata nyetableringar.

ANNONS

– Det handlar både om att bygga nytt och att ersätta och omforma de boenden som finns som inte håller måttet. Det är ingen nyhet att Sveriges befolkning blir allt äldre, men trots det har Stockholms stads bostadsbolag Micasa har inte byggt ett nytt vård- och omsorgsboende sedan början av 2000-talet.

– Det är viktigt att vi ökar takten i byggandet för att inte lämna över ansvaret på privata aktörer. En majoritet av de 37 vård- och omsorgsboenden som behöver byggas till 2040 kommer staden att bygga, men vi kommer också behöva ta hjälp av privata och idéburna initiativ, säger Clara Lindblom.

Det första boendet med totalt 90 platser kommer att stå klart för inflyttning i Stockholmsförorten Rinkeby 2020 och det finns stora skillnader mellan hur dagens äldreboenden är utformade och den nya tidens tankar om vilka behov de som byggs nu ska uppfylla.

– I dagsläget är många äldreboenden institutionslika med mörka vistelseytor och långa korridorer. När vi bygger nytt måste vi tänka annorlunda. Boendet i Rinkeby kommer vara stilbildande med ljusa, öppna ytor och terrass på varje våningsplan. Boendet är också samplanerat med en förskola där det finns möjlighet till utbyte mellan verksamheterna.

“Vi har inte råd att göra misstag”

Men hur kan man garantera att ett nybyggt boende motsvarar äldres behov  i framtiden?

– Det är sant att de boenden vi bygger ska stå på plats i decennier framöver så vi har inte råd att göra misstag. Det vi gör nu är att vi reserverar mark för att bygga våra 37 vård- och omsorgsboenden men alla kommer inte att byggas inom de fem närmaste åren. Tanken är att vi ska anpassa boendena efter de behov som finns, och det gör vi löpande.

Sveriges kommuner står också inför stora ekonomiska utmaningar när det kommer till nyproduktioner, säger Clara Lindblom. Det viktigaste är att de boenden som byggs nu inte har för höga hyror så att de äldre som ska bo där har råd.

ANNONS

– Det är i Micasas uppdrag att bygga på ett sätt som håller ner hyrorna. Det finns en risk att vi i framtiden kommer ha allt fler fattigpensionärer i Sverige och det minsta vi kan göra är att se till att det byggs bostäder där de har råd att bo.Vi måste ställa oss frågan hur vi vill att äldrevården ska se ut i framtiden, avslutar Clara Lindblom

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS