News55

Las anpassas till nya riktåldern för pension

riktålder
Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur åldersgränsen för att kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska anpassas till riktåldern för pension. (Foto: Pexels)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 30 maj 2024Publicerad: 30 maj 2024

Regeringen ger en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur åldersgränsen för att kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd (LAS) ska anpassas till riktåldern för pension.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Till följd av Pensionsgruppens överenskommelse för att utveckla pensionssystemet – som syftar till att långsiktigt säkra höjda och trygga pensioner – blir de pensionsrelaterade åldersgränserna i pensionssystemet och vissa andra trygghetssystem från och med den 1 januari 2026 knutna till en riktålder för pension som följer medellivslängdens utveckling.

Rätt att kvarstå i anställningen

Riktåldern styr när en utbetalning från ett anknutet system ska se. 

Enligt lagen om anställningsskydd har en arbetstagare rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad när han eller hon fyller 69 år, den så kallade las-åldern. 

Regeringen bedömer att även las-åldern behöver knytas till riktåldern för pension och att riktåldern för pension inte ska vara högre än las-åldern.

Las-åldern bör därför anpassas till riktåldern för pension när den ändras, men den närmare utformningen av en sådan anpassning behöver analyseras vidare, enligt regeringens pressmeddelande.

Då ska utredningen redovisas

Den särskilda utredaren har i uppdrag att analysera och ta ställning till den närmare utformningen av en anpassning av las-åldern till riktåldern för pension – med ett intervall på två år mellan riktåldern och las-åldern.

ANNONS

Utredaren, som ska redovisa sin utredning senast 30 april 2025, ska också lämna nödvändiga författningsförslag.

Det är Anders Odmark, kammarrättsråd vid Kammarrätten i Sundsvall, som utsetts till särskild utredare.

Läs även: Född 1963 – då kan du ta ut din pension News55

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS