News55

SPF Seniorerna: Dags att verkställa utredningens förslag, bostadsministern!

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 10 apr. 2024Publicerad: 24 okt. 2017

För två år sedan överlämnades utredningen ”Bostäder att bo kvar i - Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” till bostadsministern. Utredningen presenterade en rad angelägna förslag för äldres boende, ändå har mycket lite hänt. Det är dags att börja verkställa utredningens förslag, skriver SPF Seniorerna.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

En av de viktigaste faktorerna för livskvalitet på äldre dagar är en bostad som man trivs i och kan åldras i. Både samhället och individen tjänar på bra bostäder för oss seniorer. I en tillgänglig bostad minskar risken för fallskador och isolering och vi behöver mindre äldreomsorg. Kostnaderna för vård och omsorg kan alltså hållas nere samtidigt som vi seniorer mår bättre av att vi kan klara oss själva.

Men för att detta ska bli verklighet krävs att det finns bra bostäder för äldre att flytta till och till rimlig kostnad. För exakt två år sedan överlämnades utredningen ”Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer” till bostadsministern. Den listar en rad viktiga förslag som skulle kunna förbättra både bostadssituationen för seniorer och kommunens planering som gynnar alla, inte bara oss seniorer. Trots det har bara ett fåtal förslag genomförts från regeringens sida.

Utredningen bedömer att det behövs omkring 360 000 fler bostäder för äldre till år 2030. Samtidigt blir vi allt fler seniorer, som andel av befolkningen. Om drygt 10 år kommer det att vara ungefär en halv miljon fler personer som fyllt 65 år. Det behövs en mångfald av lösningar – nybyggda bostäder, ombyggnad av befintliga bostäder och olika upplåtelseformer. Just nu erbjuds i bästa fall ”trygghetsbostäder” i form av hyresrätter, vilka blir dyra trots investeringsstöd.

För hälften av de seniorer som i dag bor i flerbostadshus saknas hiss. I husen med hiss finns ofta försmädliga trappsteg i entrén. Ungefär två tredjedelar av lägenheterna i flerbostadshus är inte tillgängliga för människor som inte klarar av trappor. Dessutom vet vi att tillgängligheten inte är bättre i landets småhus, ofta med trappa till ytterdörren och badrum på ovanvåningen. Bristen på bra och tillgängliga bostäder för seniorer riskerar att leda till att många äldre hamnar i en ohållbar bostadssituation – med risk för sämre livskvalitet, skador, isolering och onödiga vård- och omsorgskostnader. Vi sitter ”inlåsta”, och saknar handlingsalternativ i våra tvåvåningshus, som skulle passa bra för landets barnfamiljer om de kom ut på marknaden.

Det är därför angeläget att reformer genomförs. Utredningen listar en rad viktiga men också brådskande förslag. Dessa handlar bland annat om statligt investeringsstöd för hissinstallation, höjt tak i bostadstillägget (BTP) till minst 7300 kronor och krav på att undanröja enkelt avhjälpta hinder även ska gälla i anslutning till entréer och trapphus i flerbostadshus. Utredningen föreslår också förändringar i bostadsförsörjningslagen, startbidrag till byggemenskaper för aktiva seniorer och stöd till kommunala tillgänglighetsinventeringar. Vi har uppmärksammat att bostadstillägget föreslås öka några hundralappar. Det är bra, men inte tillräckligt, för dem med låg pension.

Kombinationen av ett växande antal äldre och ett stort antal otillgängliga bostäder riskerar att leda till en kraftig ökning av kostnaderna för vård och omsorg samt sämre livskvalitet på äldre dagar. Ändå har under de senaste två åren bara ett mindre investeringsstöd till äldrebostäder och inkluderande av flyttjänster i RUT-avdraget införts. Det är således på tiden att bostadsministern börjar verkställa förslagen från utredningen ”Bostäder att bo kvar i”.

Fler tillgängliga och prisvärda bostäder för äldre skulle göra att fler seniorer kan antingen bo kvar i eller flytta till en bostad som det går att åldras i med bibehållen livskvalitet. Det tjänar vi alla på.

Fredrik von Platen,
sakkunnig bostadsfrågor SPF Seniorerna.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS