News55

Varför gör vi inte som i Schweiz?

Artikelbild
Foto: Adam Ihse/TT
Gunnar Ljunggren
Gunnar Ljunggren
Uppdaterad: 18 nov. 2021Publicerad: 18 nov. 2021

Valet i Sverige närmar sig. Socialdemokraternas nya partiordförande Magdalena Andersson ska nu förhandla om innehållet i politiken med Vänsterpartiet.

ANNONS
ANNONS

Förmodligen ger det resultat, och förmodligen ger det ett resultat där Vänsterpartiet får något och förmodligen handlar det om nya utgifter som ska plockas ur fickorna på svenska folket, det som kallas för reformer. Och resultatet av förhandlingarna med Vänsterpartiet verkar ske med centerpartiets goda minne, men den med gott minne kommer väl ihåg att Centerpartiet inte ville göra sig beroende av en regering som var beroende av något av ytterkantspartierna. Nåja, Centerpartiet har i alla fall lovat att rösta på Magdalena Andersson som statsminister.  Det räckte för Centerpartiet att de var nöjda med sin överenskommelse med Miljöpartiet kring skogsfrågorna respektive strandskyddet. Och dessa beslut måste uppenbarligen ske på riksnivå. Så viktiga beslut verkar inte kunna fattas av dem som påverkas av strandskydd och skogsfrågor på regional, eller rent av kommunal nivå, alltså de som ytterst berörs. Knappt var femte svensk röstade på Miljöpartiet och Centerpartiet, men de två fick alltså göra upp om hur hela Sveriges strandskydd och skogsfrågor ska skötas.

– Demokrati betyder ungefär folkstyre eller folkmakt. En grundtanke är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjligheter att vara med och tycka till om hur landet ska styras.

Detta står skrivet på Sveriges riksdags hemsida. Det finns ett annat mycket framgångsrikt land som valt en annan väg för att uppnå folkstyre eller folkmakt. Där styrs de flesta beslut av mindre enheter i landet, motsvarande kommuner/regioner. Där kan dessutom medborgarna tvinga fram en beslutande folkomröstning,  och om man samlar mer än 50 procent av rösterna upphöjs beslutet till lag.  Och där hålls det många folkomröstningar varje år.  

I Schweiz har man valt att låta de 26 kantonerna fungera som delstater i Schweiz. Kantonerna är högsta beslutande organ i de flesta frågor. Och är medborgarna missnöjda med något kan de ta ett  folkinitiativ, om en folkomröstning. I Sverige anser politikerna att de har blir valda för att sköta landets styre mellan valen vart fjärde år. Jag förstår att det är jobbigt för svenska politiker att ta hänsyn till folkviljan mellan valen och dessutom tvingas stifta lagar efter resultatet av en folkomröstning. Så vi väljare får ta de val vi har, om man nu kan välja. För vilka som till slut bestämmer,  vilka som till slut ingår i regeringen, bestäms ju efter valet.

Nå, vilket land har det gått bäst för ekonomiskt, Sverige eller Schweiz. Schweiz som ligger i mitten på Europa och Sverige som ligger i utkanten har inte legat i krig på över 100 år. Schweiz har lite sämre förutsättningar än Sverige, bland annat ingen kust, nästan inga råvaror och det krånglar ju till det att man talar tre olika språk i Schweiz. Å andra sidan ligger Schweiz mer centralt i Europa. En sak är klar, beslut på lokal nivå och folkomröstningar har inte hämmat den ekonomiska utvecklingen. Schweiz är fortfarande ett av världens rikaste länder medan Sverige har halkat allt längre ner i välståndsligan i världen. Men vad har vi väljare för val, vi kan ju inte välja att lära av andra länder som gjort bättre val än vi.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS