News55

Äggstockscancer – bukens tysta tumör

En kvinna hos gynekologen. Äggstockscancer är svår att upptäcka eftersom den har väldigt vaga symtom i början och det inte finns någon säker metod för screening
Äggstockscancer är svår att upptäcka eftersom den har väldigt vaga symtom i början och det inte finns någon säker metod för screening. (Foto: Isabell Höjman/TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 03 juli 2024Publicerad: 03 juli 2024

Äggstockscancer kallas för bukens tysta tumör eftersom symtomen knappt märks när sjukdomen är i det första stadiet och tumörer ibland har hunnit sprida sig i hela magen när diagnosen ställs.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Tennislegenden Chris Everts syster dog av äggstockscancer och av rädsla för sin egen risk lät hon testa sig, vilket gjorde att hennes cancer upptäcktes tidigt i det första stadiet, vilket innebär att den ännu inte hade spridit sig, det skriver Fortune.

Hennes äggstockscancer behandlades framgångsrikt år 2022. Trots att cancern kom tillbaka, men åter upptäcktes i första stadiet, kunde den behandlas igen och hon har nu förklarats cancerfri för andra gången. 

Inget screeningprogram

I Chris Everts fall var tidig upptäckt avgörande. Men det finns ett problem, det görs inga tidiga tester eftersom det inte finns något screeningprogram för äggstockscancer.

Det beror på att inga screeningmetoder som har testats har lyckats minska dödligheten.

Vid misstanke om äggstockscancer tas ett blodprov som eventuellt kan indikera tumörmarkörer och ett ultraljud görs, men båda dessa metoder är osäkra. För att säkerställa diagnosen behövs en operation för att ta cellprover, operationen kan dock leda till skador. 

ANNONS

Väldigt vaga symtom

Symtomen på äggstockscancer är väldigt vaga i det första stadiet, när diagnos ställs har cancern därför ibland hunnit sprida sig till hela buken.

ANNONS

Sarah DeFeo är programchef vid den ideella organisationen Ovarian Cancer Research Alliance, OCRA, som främjar forskning om äggstockscancer.

Hon säger att äggstockscancer är en sällsynt sjukdom och att om du bara är en vanlig person med medelrisk kan en läkare säga att en rutinundersökning inte är medicinskt rekommenderad för att det inte finns något behov av det. 

Istället tycker hon att kvinnor bör överväga att testa sig för genetiska markörer. 

Stor studie om screening

Mycket av dagens kunskap om screening kommer från resultaten av en brittisk baserad studie från 2021, som följde 200 000 kvinnor i mer än 20 år, och drog slutsatsen att screening och medvetenhet om symtom inte räddar liv. 

Studien var den största i sitt slag och randomiserade patienter i tre grupper. En grupp fick ingen screening, en screenades varje år med ultraljud och en grupp fick årlig screening med ultraljud och ett blodprov. 

Studien hittade inga bevis på att liv hade räddats i de grupper som testades och den ledande utredaren Usha Menon konstaterade då att de därför inte kunde rekommendera screening av äggstockscancer med de metoderna för den allmänna befolkningen. 

“Det här är det som är knepigt och förödande med äggstockscancer, att den måste upptäckas så mycket tidigare, tror vi, för att det ska påverka dödligheten. Det handlar inte om att upptäcka den tre månader tidigare… Vi måste hitta ett sätt att upptäcka den här sjukdomen år tidigare”, säger Sarah DeFeo till Fortune.

ANNONS

Just nu är det dock inte möjligt eftersom tekniken inte finns.

Gillian Hanley, medlem av OCRA:s vetenskapliga rådgivande kommitté och docent i obstetrik och gynekologi vid University of British Columbia i Vancouver, Kanada, säger att de flesta fall av äggstockscancer dessutom verkar ha sitt ursprung i äggledarna som är svåra att nå eller ta en biopsi på. 

Förebygga äggstockscancer

Genetisk testning ett kraftfullt verktyg för att förebygga äggstockscancer. Du kan börja med att titta på din familjehistoria. 

Sarah DeFeo säger att om du har en familjehistoria av cancer, särskilt bröst- och äggstockscancer, speciellt i ung ålder, är det en varning.

Gillian Hanley tillägger att det är viktigt att se på båda sidor av sin familj. 

“Det finns en missuppfattning att familjehistoria bara är relevant på din mammas sida, men du kan också ärva en BRCA-mutation från din far”, säger hon till Fortune. 

Om det finns en historia av bröst- eller äggstockscancer, potentiellt till och med prostatacancer eller bukspottkörtelcancer, menar hon att det är det en mycket bra idé att låta göra ett genetiskt test.

ANNONS

Ett sätt att föebygga äggstockscancer för dem som testar postitivt för hög genetisk risk är att avlägsna äggledarna, kallad salpingektomi. Kvinnor med hög risk kan även rekommenderas att ta bort äggstockarna, en så kallad ooforektomi.

10 vanliga symtom – för cancer som kommer smygande

Nu uppmärksammas en allvarlig sjukdom, med smygande symtom och hög dödlighet. Enligt en ny undersökning avfärdas många som kommer till primärvården med tidiga symtom.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS