News55

Högt blodtryck största riskfaktorn för demens

Blodtrycket mäts. Vad som orsakar demens är inte helt klart, flera riskfaktorer har dock identifierats, bland dem högt blodtryck, fetma, diabetes, utbildningsnivå och rökning
Vad som orsakar demens är inte helt klart, flera riskfaktorer har dock identifierats, bland dem högt blodtryck, fetma, diabetes, utbildningsnivå och rökning. (Foto: Claudio Bresciani / TT)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 01 juli 2024Publicerad: 01 juli 2024

Ny forskning tyder på att kardiovaskulär hälsa blir en allt viktigare riskfaktor för demens, andra kända riskfaktorer som rökning och utbildningsnivå har samtidigt blivit mindre viktiga.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

många av studierna bidrar högt blodtryck för tillfället mest till risken för demens

Exakt vad som orsakar demens är inte helt fastställt, men flera genetiska och miljömässiga riskfaktorer har identifierats, bland annat högt blodtryck, fetma, diabetes, utbildningsnivå och rökning, det skriver Newsweek

En ny studie från University College London, UCL, i Storbritannien, har funnit att andelen fall av demens som kan härledas till var och en av dessa riskfaktorer har varierat över tid.

I studien analyserade forskarna 27 forskningsartiklar från hela världen med data som samlats in mellan 1947 och 2015. Från varje studie tog de data om riskfaktorer för demens och om andelen demensfall som kunde hänföras till var och en av riskfaktorerna.

Hjärt-kärlsjukdom har ökat

Forskarna fann att över tid hade lägre utbildningsnivåer och rökning blivit mindre vanliga, medan allt fler drabbas av fetma, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, vilket hade bidragit till ökad risk för demens.

Studiens huvudförfattare Naaheed Mukadam, professor i psykiatri vid UCL, säger att i många av studierna bidrar högt blodtryck för tillfället mest till risken för demens, samt att andra kardiovaskulära riskfaktorer över tid bidrar med en ökande mängd.

“Kardiovaskulära riskfaktorer kan ha bidragit mer till demensrisken över tid, så de förtjänar mer riktade åtgärder för framtida demensförebyggande insatser”, säger hon till Newsweek.

ANNONS

Utbildningsnivåerna har ökat

Under hela studieperioden var utbildning en av de viktigaste riskfaktorerna för demens, men med tiden har det minskat som riskfaktor.

“Våra resultat visar att utbildningsnivåerna har ökat över tid i många höginkomstländer, vilket betyder att detta har blivit en mindre viktig demensriskfaktor. Under tiden har rökarnivåerna också minskat i Europa och USA eftersom det har blivit mindre socialt acceptabelt och dyrare”, säger Naaheed Mukadam till Newsweek.

Tidigare har forskning från UCL visat att 40 procent av demensfallen kan förebyggas eller försenas genom att modifiera viktiga livsstilsrelaterade riskfaktorer. Därför är det viktigt att förstå deras respektive bidrag till sjukdomsförekomsten.

“Dessa mönster tyder på att insatser på befolkningsnivå avsevärt kan påverka förekomsten av demensriskfaktorer, och regeringar bör överväga att implementera system som världsomspännande utbildningspolitik och begränsningar av rökning,” säger Naaheed Mukadam till Newsweek.

Ta tag i din hjärthälsa – sänk blodtrycket

Hjärtat är ett av de mest livsviktiga organ vi besitter, men hur håller du det egentligen friskt och ungt? Jo, genom att sänka ditt blodtryck.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS