News55

Äldre sjuka sätter tryggheten främst

Hemsjukvård har blivit ett uppskattat koncept
Det har visat sig att hemsjukvård blivit lika uppskattat som völfungerande. Patienter blir också delaktigare i sin vård. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 30 maj 2024Publicerad: 30 maj 2024

Det har visat sig att äldre personer som vårdas i sina hem känner sig tryggare och blir delaktigare genom att få vistas i sina hemmiljöer.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det har konstaterats att personer med svåra sjukdomstillstånd mår bättre av miljöer där det finns inslag som kan kopplas till minnen från ett tidigare liv, minnen som gör att de kan känna igen sig. Maggie Leeds i England utvecklar miljöer för behandling av svårt cancersjuka personer som samtidigt ger dem sinnesro.

Sjukvård i hemmet ett uppskattat koncept

På samma sätt kan människor som vårdas i sina hem känna en ökad tilltro till personal som ger dem vård i hemmet. Lina Emmesjö har gjort en avhandling om hemsjukvård där läkare besöker patienter i deras hem, vilket visar sig vara en framgångsfaktor. Patienterna får större inflytande och bättre kontroll över sin egen vård. Att vårdas i hemmet, miljön de känner bäst till av alla, har en avstressande inverkan.

Vårdmodell som uppskattas av både personal och patienter

En del av studien tittade på hemsjukvården som en möjlig grund till ett bättre samarbete mellan vårdgivare. MICM, Mobil närvård med läkarbesök i hemmet, var ett av studiens fokus.

Sjuksköterskorna och läkarna upplevde att vårdmodellen var det bästa sättet att arbeta i hemsjukvården. Patienterna och deras närstående kände att deras liv blev enklare sedan de börjat få vård genom MICM.

Studien byggde på intervjuer med sjukvårdspersonal, anhöriga och patienter.

Trygg hemgång  – framgångsrikt inom hemsjukvård

ANNONS

En annan intressant vårdmodell går ut på att hjälpa patienter tillbaka till en funktionsduglig vardag när de återvänder hem efter sjukhusvistelser. Trygg hemgång används speciellt inom äldrevården av så mycket som en tredjedel av landets kommuner. Det är en intensiv rehabiliteringsform som hjälper patienterna med eftervård och stöttar dem på olika sätt i hemmet.

Det har visat sig vara ett både uppskattat som välfungerande koncept. Patienter får stöd och sällskap flera timmar om dagen under de första två veckorna, vilket visat sig fungera väl.

Läs också:

Ändrade livsvanor stoppade Alzheimer

Rehabilitering av stroke i hemmet får ekonomiskt stöd

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS