News55

Boende kunde inte andas - fick själv ringa ambulans

Artikelbild
Äldreboendet La Casa i Hägersten, Stockholm. Välfärdsutredningen föreslår ett generellt vinsttak för privata välfärdsföretag.
Siri Hill
Siri Hill
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 23 dec. 2016

En man på ett äldreboende hade andningssvårigheter men nekades hjälp av personalen att tillkalla ambulans. Istället fick mannen med stor svårighet själv kalla på ambulans.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det var när mannen på äldreboendet i Arboga upplevde andningssvårigheter som han ville ha hjälp av personalen på boendet med att tillkalla ambulans. Men istället nekades han hjälp med hänvisning till att sjuksköterskan inte var i tjänst. Med stor svårighet fick mannen själv kalla på ambulans.

      LÄS MER: Nekades ambulans till skadat spädbarn

Anhöriga fick inte vetskap om ambulansutryckningen

Det inträffade är nu anmält till inspektionen för vård och omsorg (IVO), dels på grund av att anmälaren är kritisk till boendepersonalens agerande och dels för att anhöriga inte informerades om mannens tillstånd, om ambulansutryckningen eller vilket sjukhus han lades in på.

IVO kritiserar äldreboendets rutiner för hur personal ska kontakta sjuksköterska och att det råder oklarheter angående vilken sjuksköterska som ska tillfrågas i fall som detta. Från boendets sida har man vidtagit åtgärder i syfte att förbättra bemötandet till anhöriga som har frågor om verksamheten.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS