News55

Skadedjur dödar skog: "Allt större hot"

Artikelbild
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 03 apr. 2024Publicerad: 03 apr. 2024

Medan den fruktade granbarkborren verkar ha nått sin kulmen slår en annan borre till – och orsakar stora skador på svensk skog. – Den kommer att bli ett allt större hot med torrare och varmare somrar, säger Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordna…

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Skadedjur dödar skog: “Allt större hot”Mattias Engman/SkogsstyrelsenDöda, bruna granar som har angripits av dubbelögad bastborre.SkogTTMedan den fruktade granbarkborren verkar ha nått sin kulmen slår en annan borre till – och orsakar stora skador på svensk skog. Gunnar Isacsson/Skogsstyrelsen Den dubbelögade bastborren är bara ett par millimeter lång men kan orsaka stora skador. Den kommer att bli ett allt större hot med torrare och varmare somrar, säger Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen. Myndigheten har för första gången inventerat angrepp av dubbelögad bastborre i södra Sverige. Det är en skadeinsekt som likt granbarkborren förökar sig under granens bark och har ihjäl träden. Av de inventerade granarna som dödats av borrar var 20 procent angripna av dubbelögad bastborre enbart eller tillsammans med granbarkborre – totalt en halv miljon kubikmeter. Den dubbelögade borren är inte lika effektiv när det gäller att döda granar som granbarkborren, enligt Lennart Svensson.Men det handlar ändå om omfattande skador, säger han.Kopplas till torka Skogsstyrelsen kopplar den dubbelögade bastborrens framfart till torkan 2018 och spår att den liksom andra skadedjur kommer att bli ett ökande problem till följd av klimatförändringarna.Bastborren angriper främst försvagade och torkstressade träd och under torra perioder blir det lättare för insekterna att döda träden, säger Svensson. Enligt honom är det viktigaste för att begränsa bastborren på sikt att sluta plantera gran på torra marker. Och att se till att skogen har en hög variation när det gäller trädslag, ålder på träden och skötsel eftersom det ökar motståndskraften både mot insektsangrepp och stormfällningar.Att vi har fått de här skadorna kan tyda på att vi har gran på fel mark. Vi behöver en större variation i skogen, säger Svensson.Sjuka tallar Även skadorna av granbarkborren ligger fortsatt på en hög nivå även om de i fjol var nere på en tredjedel av toppnivåerna 2020 och 2021, visar Skogsstyrelsens nya rapport om fjolårets skogsskador. Förra året var även första gången i Sverige som svampsjukdomen diplodia hittats på contortatall, som man tidigare inte trott kunnat bli angripen av sjukdomen. Det är även det nordligaste fyndet i världen av diplodia hittills.Sprider den sig är det oroväckande eftersom den kan döda träd men framför allt minskar tillväxten, säger Lennart Svensson.Hanna Odelfors/TTFakta: Dubbelögad bastborre TT Den dubbelögade bastborren har – som namnet antyder – dubbel uppsättning ögon. Den är 2-3 millimeter lång, snäppet kortare än granbarkborren och förekommer i hela Sverige. Tidigare har den inventerats i Mellannorrland där angreppen har varierat kraftigt mellan olika år. Bastborren angriper helst gran, främst torkstressade och försvagade. De övervintrar i barken, där den även förökar sig, vilket dödar trädet. En ny generation kläcks i juli. Källa: Skogsstyrelsen

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS