News55

Äldre väljare får allt mer makt

Den äldre väljaren Walter Sylvain har precis röstat i Frankrike, söndagen den 30 juni 2024
Den äldre väljaren Walter Sylvain har precis röstat i Frankrike, söndagen den 30 juni 2024. (Foto: AP/Jean-Francois Badias)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 02 juli 2024Publicerad: 02 juli 2024

Runt om i världen får allt fler äldre väljare allt mer makt. I USA, Storbritannien och Frankrike pressar pensionärer kandidater att behålla kostsamma pensioner och andra förmåner.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Debatten mellan USA:s president Joe Biden och presidenkandidaten Donald Trump förra veckans satte åldersfrågan i centrum av den amerikanska valkampanjen, det skriver Wall Street Journal.

En växande andel

Men i många västerländska demokratier finns en annan åldersfråga, en växande grupp äldre väljare som kräver att deras behov tillgodoses.

I USA, Storbritannien och Frankrike syns i årets val äldre väljare. De står för en växande andel av väljarna. 

Det gör att ett växande antal pensionärer kommer belasta statsfinanserna och att ledande politiska partier i många länder därför nu lovar att skydda pensionärernas inkomster och hälsovård.

Äldre väljare är ofta mer oroliga för brott och invandring än yngre, de är också ofta mindre benägna att stödja miljöinitiativ. 

Ibland föredrar äldre väljare politik som inte ligger i unga människors intresse. År 2016 röstade exempelvis brittiska väljare över 55 var starkt för att lämna EU medan en majoritet av väljarna under 35 år röstade för att stanna kvar. 

Nu uppskattar Goldman Sachs att Storbritanniens ekonomi är 5 procent mindre än den skulle ha varit om Brexit inte genomförts. 

ANNONS
ANNONS

Fler äldre väljare

Ökad livslängd gör att äldre väljare kommer utgöra en allt större andel av väljarna i många länder. 

Nederländerna, Norge och Kroatien är bara några av de europeiska länder där det nu finns politiska partier vars främsta mål är att kämpa för pensionärernas intressen. 

I början av 1980-talet fanns det nästan dubbelt så många registrerade väljare under 40 som över 60 i Storbritannien. Nu har de över 60 nästan kommit ikapp.

Enligt Zack Grant, en forskare vid Nuffield Politics Research Center vid Oxford University i Storbritannien, som analyserat brittiska valdata, finns det nu 1,3 valsedlar från personer över 60 år för varje valsedel från personer under 40, eftersom de är äldre är mer benägna att rösta.

Enligt UK Onward, en tankesmedja i London, beräknas Storbritanniens totala utgifter för statliga pensioner år 2028 överstiga utgifterna för försvar, utbildning och polisverksamhet kombinerat. 

Valet i Storbritannien

Inför torsdagens val i Storbritannien stödde alla större partier den så kallade”trippellås-garantin” för pensionärer, som säkerställer att de statliga pensionerna på lång sikt överträffar inflationen. 

ANNONS

Förra året steg dessa pensioner med 10,1 procent, samtidigt steg medianlönen för arbetare mellan 19 till 49 bara med 5,7 procent. I år kommer de brittiska pensionärerna få ytterligare en 8,1 procentig höjning.

“Vårt land lutar för att gynna de gamla framför de unga. Äldre människor … har pengarna och makten”, säger David Willetts till Wall Street Journal.

Han är en tidigare brittisk minister som var en del av Storbritanniens konservativa regering som implementerade trippellåset, något han motsatte sig.

Storbritanniens premiärminister Rishi Sunak lovar även en skattelättnad till pensionärer. 

Han har också föreslagit obligatorisk nationell tjänstgöring för 18-åringar, antingen ett år i militären eller volontärarbete. Bland unga är det förslaget oerhört impopulärt, men de över 55 gillar det.

Äldre väljare kan dock inte ensamma avgöra val, trots överväldigande stöd från äldre väljare väntas Richi Sunaks parti förlora. Tyskland sänkte nyligen sin rösträttsålder till 16 år och brittiska Labour Party, som förväntas vinna valet, vill göra samma sak, delvis för att kompensera äldre väljares växande inflytandet.

Valet i USA

I USA verkar väljarna mer bekymrade över presidentkandidaternas ålder än över huruvida deras politik gynnar de äldre. President Joe Biden, 81, snubblade illa i förra veckans debatt. Republikanskernas kandidat Donald Trump är 78. 

ANNONS

Gamla människor har länge haft övertaget politiskt eftersom de proportionellt röstar mer än unga. 

Enligt en Brookings Institution-analys av folkräkningsdata 2022 var valdeltagandet i mellanårsvalet i USA mer än dubbelt så högt bland dem som var 65 år och äldre som valdeltagandet bland personer mellan 18 och 29 år.

Valet i Frankrike

När Frankrikes president Emmanuel Macron förra året höjde landets pensionsålder med två år till 64 år utlöstes starka protester, både från gamla och unga.

Lagstiftare vägrade att godkänna lagförslaget och Emmanuel Macron tvingades använda konstitutionella befogenheter för att få igenom förändringen utan omröstning. 

Hans popularitet sjönk och i söndagens första omröstning till parlamentsvalet gick det inte bra för hans parti, det hamnade på tredje plats, efter högerextrema Nationell samling och vänsteralliansen NFP.

86-åriga Jane Fonda försvarar Bidens höga ålder

Den välkända skådespelerskan och aktivisten Jane Fonda slänger en känga mot de som kritiserar president Bidens höga ålder.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS