News55

Bukfetma och svaga muskler hos små barn

Artikelbild
Vår digitala tillvaro har gjort oss mer stillasittande vilket får konsekvenser även för barn. Arkivbild. (Foto: Shutterstock/TT)
TT Nyheter
TT Nyheter
Uppdaterad: 28 maj 2024Publicerad: 28 maj 2024

Kombinationen av bukfetma och svaga muskler syns redan hos 8-åringar.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det räcker inte med träningar om man sitter stilla alla timmar däremellan, säger forskaren Mai-Lis Hellénius.

Det är känt sedan tidigare att kombinationen av stort midjemått, bukfetma och svaga muskler är allvarligt för hälsan bland vuxna. Det kallas sarkopen fetma och ökar bland annat risken för hjärtkärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Nu har forskare vid bland annat Karolinska institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan undersökt hur det står till bland barn i Sverige. I en studie av 67 stycken 8-åringar och deras föräldrar, konstaterar de att fenomenet även finns bland lågstadiebarn.

Professor: “Väldigt oroande”

Det är en väldigt oroande utveckling. Det är en liten studie men det är så pass allvarligt att vi vill uppmärksamma detta, säger Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.Bensvaga föräldrar

4 av de 30 flickorna och 13 av de 37 pojkarna i studien hade bukfetma. När forskarna undersökte deltagarnas muskelstyrka i benen visade det sig att det fanns ett tydligt samband. Ju högre midjemått desto sämre benstyrka. Det visade sig även att om föräldrarna hade svaga benmuskler, så hade barnen det också.

En del av barnen var så svaga att de hade svårt att resa sig upp ur en stol. För att vända trenden krävs krafttag från oss vuxna. Det är inte barnens fel att de är så stillasittande, säger Mai-Lis Hellénius.

Alla timmars stillasittande boven

ANNONS

Hon pekar på att även om barn idrottar och rör sig på träningar så behöver de röra sig mellan dessa. Att sitta still många timmar varje dag leder till svaga muskler.

Om man har starka muskler i till exempel benen så blir bukfetman inte så farlig. Den som är muskelsvag riskerar att drabbas hårdast av bukfetmans negativa hälsoeffekter, säger Mai-Lis Hellenius.

Inför sommaren uppmuntrar hon till mer vardagsrörelser.

Ta trappan, både inne och ute, det är bra för både muskler och motorik. Det positiva är att all rörelse räknas, säger hon.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS