Bolagsstämma

Årsstämma

Ordinarie årsstämma hölls i Stockholm den 27 maj 2020 i enlighet med separat kallelse. Se nedan för kallelse samt protokoll. 

Protokoll

Kallelse

Fullmakt