News55

Clara Lindblom (V): Äldreperspektivet behövs i hela samhället

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 16 juli 2017

En stor del av Sveriges befolkning är över 65 år, totalt drygt två miljoner personer. Andelen över 65 år kommer också att öka kraftigt under de kommande 20 åren. Det innebär stora behov av utbyggnad av äldreomsorgen men inte bara det. Vi måste se till att hela samhällsplaneringen genomsyras av ett äldreperspektiv.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Många verkar tänka att frågor som handlar om äldre, det är något som det räcker att politiker och tjänstepersoner som jobbar med äldreomsorg ska hålla på med. Inget kunde vara mer fel. De två miljoner 65plus-åringarna som finns i Sverige består av personer med olika vanor, viljor och livsstil och som kommer att åldras på olika sätt. Vid 65 år känner sig de alla flesta pigga och friska och många kommer att fortsätta vara det länge. Äldreomsorgen ska kliva in och finnas där när den behövs men vi behöver tänka mer på att alla samhällsfunktioner och den offentliga miljön ska vara bra att åldras i och att det ska finnas bostäder där det är lätt att bli gammal.

Äldreperspektiv måste finnas med i kulturpolitiken, i idrott och folkhälsa, när vi bygger trafiklösningar och i all fysisk samhällsplanering. Ett samhälle som i grunden har ett äldreperspektiv, ett tillgängligt samhälle, kan ge ökad självständighet och frihet även för den som börjar få sämre funktioner senare i livet. Tillgänglighet leder till rörlighet som förhoppningsvis betyder ett mer socialt liv med förbättrad hälsa som resultat.

Bostaden är en central del i möjligheten att leva ett självständigt och gott liv. Forskningsstiftelsen Äldrecentrum har precis tagit fram en rapport på uppdrag av Stockholms stad som handlar om hur Stockholms äldre vill bo. Resultatet är tydligt i att de allra flesta äldre vill bo kvar hemma. Men det finns också en grupp som känner ensamhet och otrygghet och som skulle vilja bo i någon form av boende anpassat för äldre. Det kan vara svårt att föreställa sig som en relativt pigg och frisk person att vi en dag skulle behöva en tillgänglighetsanpassad lägenhet och kanske behöva se till att vi bor i en lägenhet med hiss istället för trappor. Därför är det avgörande att vi ser till att det finns fler lägenheter i seniorboenden dit äldre kan flytta när de själva känner för det utan att det krävs ett biståndsbeslut från kommunen. I Stockholms stad kommer vi redan nu att ha 400 nya lägenheter i seniorboenden klara med planerad inflyttning senast år 2020. På längre sikt behöver vi bygga fler nya boenden för äldre.

På grund av den ökande andelen äldre har vi i Stockholms stad en planering för utbyggnaden av 37 nya vård- och omsorgsboenden där de äldre med störst vårdbehov bor. Som ett komplement till dem behövs en parallell utbyggnad av seniorboenden med lägenheter som är tillgängliga, där det finns hiss och gärna med tillgång till sociala mötesplatser. I den mån det är möjligt ska vi i Stockholm försöka se till att vi också bygger seniorlägenheter på de platser där vi bygger vård- och omsorgsboenden för att se till att det finns bostäder för äldre med olika behov.

Med ett äldrevänligt samhälle kan åldrandet bli enklare. Fler av dem som gärna vill bo kvar hemma kan göra det längre och för de som vill flytta ska det finnas alternativ. Med en bra samhällsplanering så är det möjligt.

Clara Lindblom (V)
Äldre- och personalborgarråd i Stockholms stad.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS