News55

"Kvinnor har inget bäst före-datum"

Äldre kvinnor går på rad. Äldre kvinnor är viktiga och behövs i arbetskraften och fördomar mot ålder bör bekämpas på samma sätt som andra fördomar, det menar vd:n för den ideella organisationen Catalyst
Äldre kvinnor är viktiga och behövs i arbetskraften och fördomar mot ålder bör bekämpas på samma sätt som andra fördomar, det menar vd:n för den ideella organisationen Catalyst. (Foto: Unsplash)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 07 maj 2024Publicerad: 07 maj 2024

Åldersdiskriminering mot kvinnor på arbetsplatser leder till talang-dränering och för att bekämpa ålderism bör ålder ses som en viktig de av mångfalden.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Organisationer behöver börja prioritera miljöer där äldre kvinnor kan frodas och ålderism bör bekämpas med samma uppmärksamhet och fokus som andra fördomar, skriver Lucy Kallin i ett blogginlägg för LSE Business Review.

Hon är vd för Europa, Mellanöstern och Afrika, EMEA, på den ideella organisationen Catalyst, som jobbar för att accelerera avancemang för kvinnor eftersom de menar att framsteg för kvinnor är framsteg för alla.

Ålder inte en faktor

Lucy Kallin menar att äldre kvinnor är ett segment inom arbetskraften som är avgörande för att upprätthålla innovation och ekonomisk tillväxt.

“Ändå förväntar sig nästan en tredjedel av de kvinnliga arbetarna att de lämnar sina jobb innan pensionsåldern, inte av eget val, utan på grund av hälso- eller välbefinnande, inklusive klimakteriet”, skriver hon i blogginlägget.

Hon skriver vidare att äldre kvinnors ovärderliga bidrag inte erkänns.

“Kvinnor har inget bäst före-datum. Äldre kvinnliga arbetstagare, inklusive de som aktivt vill förbli ekonomiskt aktiva, får valet taget ifrån sig. Ålder bör aldrig vara en faktor för att anställa, fatta befordransbeslut eller anställa nya teammedlemmar för en tillväxtmöjlighet”, skriver hon i blogginlägget.

ANNONS

Kvinnor devalveras

ANNONS

Enligt henne behöver kvinnor arbeta 19 år extra för att minska gapet mellan kvinnors och mäns pensioner.

Hon menar att den här ekonomiska klyftan tvingar många kvinnor att välja mellan att arbeta långt över pensionsåldern eller leva i ekonomisk otrygghet efter pensionen.

Attityder i samhället devalverar enligt henne ytterligare kvinnors erfarenheter och förmåga men eftersom befolkningen åldras kan inte det här ignoreras.

Ålderism

I Japan, Italien och Finland ökar den äldre befolkningen betydligt och år 2050 beräknas Europas medianålder vara 48 år.

Trots det är det för få organisationer som prioriterar äldre arbetstagares kompetens, mindre an 10 procent av företagen tar hänsyn till ålder i sina mångfalsdsinitiativ.

Ingen kvinna ska ha ett bäst före-datum, men trots det kan det vara svårt för en del med fysiskt krävande arbeten att fortsätta jobba.

Sedan levnadskostnaderna ökat de senaste åren upplever en tredjedel av arbetstagarna en ökning av negativa attityder till äldre anställda och över hälften av dem över 50 har under det senaste året upplevt åldersdiskriminering.

ANNONS

Kvinnor slutar

Kvinnor på ledande positioner lämnar sina roller i en oroande takt. En studie från 2022 visade att för varje kvinna som befordrades valde två kvinnor att lämna sin arbetsplats.

Det behövs kulturella förändringar, både på och utanför arbetsplatser och det är viktigt att få bort myter om äldre arbetstagares kapacitet, skriver Lucy Kallin i blogginlägget.

Hon menar att förlusten av kunskap och immateriell egendom på grund av marginaliseringen av äldre kvinnor är enormt skadlig.

De oroar sig mest för åldersdiskriminering

En ny undersökning visar att Baby boomers, eller Rekordgenerationen som de också kallas, oroar sig mycket för åldersdiskriminering på jobbet.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS