News55

Debattörerna: "Nyckeln till ekonomisk trygghet som pensionär kan inte vara tvåsamhet"

Artikelbild
Allra är ett av de bolag det klagades mest på till Pensionsmyndigheten i fjol. Arkivbild.
Siri Hill
Siri Hill
Uppdaterad: 10 apr. 2024Publicerad: 16 maj 2017

Dagens pensionssystem gynnar män i den bemärkelsen att de får högre pension än kvinnor. Dessutom förstärks männens högre pension av kvinnorna i systemet, skriver Britta Burreau, KPA Pension och Håkan Svärdman, Folksam i DN Debatt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I dag har kvinnor både lägre lön och förvärvsarbetar i mindre utsträckning (till följd av att de exempelvis tar ut fler vab-dagar och mer föräldraledighet) än män, något som får konsekvenser på ålderns höst. I dag får kvinnor 5 400 kronor mindre i pension i månaden än män, något som kritiseras av debattörerna Britta Burreau, KPA Pension, och Håkan Svärdman, Folksam i DN Debatt.

      LÄS MER: Tips från proffsen – så får du pensionen att räcka längre

Det är inte bara det att män gynnas i form av högre pension. Ojämlikheten förstärks också av kvinnorna i dagens system eftersom de bidrar mer till det allmänna inkomstpensionssystemet under sina yrkesliv. Detta är ytterligare en faktor som gynnar män då de flesta kvinnor får en allmän pension som till stor del utgörs av garantipension som inte finansieras av pensionsavgifterna utan av skatter.

Debattörerna är också kritiska till Pensionsgruppens handlingsplan för jämställda pensioner som lades fram i slutet av januari i år. Enligt debattörerna är kan inte utgångspunkten för att uppnå jämlikhet bara vara att par ska dela sina pensionsrätter mer lika. Delad pensionsrätt kan öka jämställdheten mellan par, men det kommer att ta alldeles för lång tid, skriver de.

      LÄS MER: Så ska pensionerna bli mer jämställda

Nyckeln till ekonomisk trygghet som pensionär kan inte vara tvåsamhet

En anledning är att drygt 40 procent av Sveriges vuxna befolkning lever ensamma. En annan är att det generella intresset hos par att dela pensionsrätt är lågt. Nyckeln till ekonomisk trygghet som pensionär kan inte vara tvåsamhet, skriver debattörerna och ger Pensionsgruppens handlingsplan tummen ner.

Istället presenterar de tre förslag i syfte att komplettera Pensionsgruppens åtgärdsplan.

ANNONS
  1. Inför ett förvärvsbelopp som minimerar fattigdomsrisken hos pensionärer. Alla som har en årsinkomst från 73 800 upp till 190 650 kronor får ett förvärvsbelopp på som mest 35 270 kronor i extra pensionsavgift. Beloppet syftar till att höja inkomstpensionen och premiepensionen för de som har det svårast ekonomiskt. Dessutom minskar behovet av garantipension och bostadstillägg.
  2. Höj pensionsavgiften vid sjukfrånvaro och föräldraledighet. Både föräldrapenning och sjukpenning är pensionsgrundande men avgiften beräknas på utbetald ersättning, det vill säga motsvarande 77 procent av lönen. För att förstärka pensionen skulle avgiften i stället beräknas på den bakomliggande inkomsten. Åtgärden skulle årligen kunna höja pensionsinbetalningen till den allmänna pensionen med 20–30 procent vid föräldraledighet eller sjukdom.
  3. Uppmuntra ett livslångt lärande utan pensionsförlust. Inför premiebefrielseförsäkring vid studier för att uppmuntra kompetensutveckling och yrkesväxling.

Alla ska ha rätt till en pension som ger möjlighet till ett oberoende liv, skriver skriver Britta Burreau, KPA Pension och Håkan Svärdman, Folksam i DN Debatt.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS