News55

Nya trenden: Superseniorer

seniorerna
Ny statistik från SPF Seniorerna visar på en ökning av denna grupp i samhället. (Foto: Janerik Henriksson / TT)
Julia Lundberg
Julia Lundberg
Uppdaterad: 26 juni 2024Publicerad: 26 juni 2024

Är du över 75 år och arbetande? Då kan du få pryda dig med titeln Supersenior.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Allt fler pensionärer väljer att fortsätta arbeta, och leva en vardag som så kallade jobbonärer. För många seniorer kan arbetet vara en källa till social interaktion, en meningsfull sysselsättning och en möjlighet att fortsätta använda och utveckla sina färdigheter.

Samtidigt kan ekonomiska incitament spela en viktig roll, där arbetet kompletterar pensionen och ger en extra ekonomisk trygghet.

jobbonär
Vill du också bli jobbonär? (Foto: Janerik Henriksson / TT)

Enligt den senaste statistiken från SPF Seniorerna arbetar 66 000 personer i åldrarna 75-89 år, vilket motsvarar 7 procent av befolkningen i den aktuella åldersgruppen.

Denna nivå är hög, även vid en internationell jämförelse, och sysselsättningsgraden i Sverige är betydligt högre än genomsnittet inom EU, särskilt för män.

Se även: Jobbonärer är snillen – tjänar flera tusen. News55

Skillnader mellan könen

För män var sysselsättningsgraden drygt 10 procent och för kvinnor cirka 4 procent under 2023.

ANNONS

Enligt SPF:s rapport är mer än två tredjedelar av de 66 000 sysselsatta seniorerna företagare. Dessa superseniorer är särskilt överrepresenterade inom sektorer som jord- och skogsbruk samt konsultverksamhet.

SPF Seniorerna påpekar att det för närvarande saknas specifika undersökningar som tydligt visar varför dessa superseniorer väljer att fortsätta arbeta. Möjliga skäl kan vara en stark uppskattning för sitt arbete eller ekonomiska behov. De betonar vikten av vidare forskning för att klargöra hur stor betydelse ekonomiska skäl har för seniorernas beslut att fortsätta arbeta.

”Från ekonomisk-politisk synvinkel borde det vara viktigt att veta hur stor betydelse de ekonomiska skälen är för seniorer att jobba vidare. Här behövs betydligt mer kunskap för att få veta vilka de främsta anledningarna är som driver så många seniorer att fortsätta att jobba högt upp i åldrarna,” skriver de i rapporten.

ANNONS

Behov av fördjupad forskning

Denna utveckling pekar på ett behov av djupare förståelse för de bakomliggande faktorerna.

Detta är viktigt inte bara för att stödja seniorernas arbetsvilja och välbefinnande, utan också för att informera ekonomisk och politisk planering i framtiden.

Fler studier och analyser kan hjälpa till att utveckla strategier som både stöttar dig som senior i arbetslivet och säkerställer en hållbar ekonomisk utveckling.

Se även:

ANNONS

Koll på skatten? Tips till jobbonärer. E55

Snart kan du jobba efter fyllda 69 år. E55

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS