News55

Öppet brev till Sveriges politiker: Se över vårt pensionssystem nu!

Artikelbild
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 08 juli 2016

Sverige håller på att få en ny samhällsklass. Det är våra pensionärer, som har lämnats åt sitt öde och som lever längre än vad alla kalkyler förutspått, och där allt fler tvingas leva under existensminimum.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det var Järnkanslern, Otto von Bismarck, som förutom att leda sitt Tyskland i krig, var först med att införa en sorts folkpension för de som var 65 år på 1860-talet. Då var medellivslängden 45 år och de som blev 65 år eller äldre utgjorde 2-3 procent av befolkningen.

Idag ser det helt annorlunda ut och medellivslängden i Sverige är drygt 80 år för män och 84 år för kvinnor. Vi har en friskare och mer aktiv befolkning än tidigare.

För att vi som blir äldre ska få en dräglig tillvaro då vi har slutat vårt yrkesverksamma liv, har vi ett system för pensioner. Vackert så, om det inte vore för att det betalas ut för lite pengar i pension. De som blir äldre och inte har en arbetsinkomst ökar och systemet klarar inte av att tillgodose de ekonomiska behov som finns.

EU:s fattigdomsgräns för Sverige anger en disponibel inkomst på 11 800 kronor per månad. I Sverige är det idag cirka 250 000 personer som hamnar under den gränsen. Andelen fattigpensionärer i Sverige kommer dessutom att öka kraftigt framöver.

En svensk pensionärs ekonomi idag är mycket känslig för prishöjningar och politiska beslut. Det finns några saker som slår hårt mot den mest utsatta gruppen av pensionärer.

Sverige är det enda land i Europa där pensionärer beskattas högre än löntagare. I Tyskland är det tvärtom. Där betalar pensionärer 18 % lägre skatt. I Danmark och Frankrike är skillnaden 7 % respektive 13 %.

Bromsen har slagit till och sänkt pensionerna tre gånger 2010, 2011 och 2014. I år ligger inkomstpensionen bara knappt över 2009 års nivå.

Pensionärer kompenseras inte för prishöjningar inom till exempel hemtjänsten, som många idag är beroende av. Sjukhusbesök, läkemedel, nya energiskatter eller höjning av kollektivtaxorna är andra exempel då prishöjningar drabbar pensionärerna.

ANNONS

Det finns för många konkreta exempel på hur politikerna har varit hänsynslösa mot vår åldrande befolkning. De som inte får problem med sin ekonomi när de fasas ut från arbetsmarknaden är näringslivstoppar och politiker med förmånliga pensionsavtal.

Bakom dagens pensionssystem står Pensionsgruppen. Gruppen består av politiker från Alliansen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet – det vill säga alla riksdagspartier utom V och SD. Kritikerna kallar Pensionsgruppen för hemliga klubben eftersom flera organisationer vittnar om att de har svårt att få till samtal med gruppens medlemmar. Gruppen har mycket svårt att fatta beslut eftersom varje parti kan lägga sitt veto och de beslut som fattas måste alla vara överens om.

Än mer allvarligt är att Pensionsgruppen används till att undvika den offentliga debatten och kringgå den demokratiska processen. Politiker hänvisar ofta till Pensionsgruppen istället för att öppet ta debatten och stå till svars för dagens katastrofala situation.

Nu måste alla politiker – oavsett politisk hemvist och oberoende av vad som har hänt tidigare – inse att situationen är allvarlig. Något måste göras nu. Inte sen.

Åtgärder som skulle göra livet mycket drägligare för våra äldre är att förändra bromsen, sänka skatten på pension samt att göra en översyn av hela pensionssystemet. Vi pensionärer har gjort oss förtjänta av det.

Även om Pensionsgruppens verksamhet kan vara bra vad gäller långsiktigheten så måste vi även agera på kort sikt. Om det brinner hos grannen hjälper vi solidariskt till att släcka elden innan vi monterar upp en brandvarnare i vårt eget vardagsrum.

Vi är idag drygt 2 miljoner i Sverige som är 65 år eller äldre. Lyssna på oss.

Artur Ringart, grundare News55, 

ANNONS

Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna, 

Leif Schulman, journalist, 

Cay Bond, journalist och analytiker

Paul Ronge, medierådgivare,

Ana Martinez, författare,

Jan Scherman

Curt Lundmark, hockeylegendar

Lars Ohly, fd partiledare

ANNONS

 

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS