News55

Ny trend: Allt fler tjänstemän vill gå i tidig pension

Alltfler tjänstemän vill gå i tidig pension
Alltfler tjänstemän i åldrarna 50 och 67 vill gå i tidig pension, enligt en undersökning som TCO gjort. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 15 maj 2024Publicerad: 15 maj 2024

Ålderismen bidrar till exkludering av äldre. Samtidigt har en ny trend vuxit fram: 52 procent av tjänstemännen mellan 50 och 67 vill gå i tidig pension.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

TCO:s rapport visar att 52 procent av tjänstemännen i åldersspannet 50–67 vill gå tidigare i pension än den lagstadgade pensionsåldern som nu är 67 år.

Anledningarna till att så många vill sluta tidigare varierar. Att pensionera sig i förtid kan försämra det ekonomiska läget en del, men de som beslutar sig för att lämna jobbet tidigare har sannolikt råd med detta.

En annan viktig förklaring till att vilja sluta tidigare beror ibland på att man stannat “länge nog” på samma arbetsplats och samtidigt närmar sig pensionsåldern. Längtan efter ledig tid och frihet väger då tungt.

Det är inte helt ovanligt att äldre personer känner sig mindre relevanta och lyssnade på än tidigare. Det finns många åtgärder som skulle kunna göras för att förbättra situationen för äldre personer på arbetsplatser.

Strategier för att behålla 50-plussarna

För några år sedan föreslog Svenska Miljöinstitutet en samling strategier som företag skulle kunna använda för att behålla sina 50-plussare på arbetsmarknaden.

De tittade bland annat på arbetsklimat: hur äldre personer generellt behandlas av kollegor och huruvida arbetsplatser är inkluderande och tar till vara äldres kompetens.

Andra saker man tittade på kretsade kring anpassning och flexibilitet. 

ANNONS

Det visade sig vara lite magert med förslag från Miljöinstitutet så redaktionen på tidningen Kollega slog sina kloka huvuden ihop och publicerade några handfasta förslag. Nedan en sammanfattning:

ANNONS

Allmänna fördelar för äldre

 • Visa äldre anställda större uppskattning:
  En åldersrelaterad bonus till duktiga 55-plussare skulle få många att känna sig uppskattade och vilja stanna kvar.   
                       
 • Förlägga konferenser till platser med tropiskt klimat
  Det är en bra idé eftersom varmare klimat (om inte alltför varmt) främjar välmående och hälsa när man är äldre och kanske drabbats av artros eller andra ledproblem.
 • Extra semestervecka från 55

Flexibilitet på arbetet

 • Ta tillvara äldres kompetens på ett bättre sätt: 
  Det kan vara så enkelt som att låta en anställd få fokusera på sitt expertisområde. Kanske låta seniorer få första tjing på roliga arbetsuppgifter?
 • Flexa kontorstider efter dygnsrytm hos äldre: 
  Flextid är standard på de flesta företag, men att erbjuda äldre kollegor en åldersanpassad flextid – exempelvis 06.00-14.00 verkar vettigt.
 • Utskrifter med större text: 
  Ett bra sätt att visa respekt för att kroppsliga förändringar inträffar vid stigande ålder.
Det finns stora fördelar med att äldre personer stannar kvar så länge som möjligt
Det finns stora fördelar med att äldre personer stannar kvar så länge som möjligt på en arbetsplats såsom erfarenhet och kompetens. (Foto: Pexels)

Åldersmedveten företagskultur

 • Motarbeta ålderism på företaget: 
  Stävja mobbning och attityder mot äldre såsom förlöjligande och ignorans. Äldres bidrag till arbete och diskussion bör istället uppmuntras.  
 • Inrätta en ombudsman för 55-plussare och äldre:
  Kanske införa ett språkrör för äldre kollegor för att se till att deras intressen beaktas?
 • Eget arbetsrum:
  Det finns många fördelar med eget arbetsrum för äldre kollegor som är i större behov av lugn och ro, även vila.
ANNONS

Nya förmågor utvecklas med åldern

Man ska aldrig glömma goda förmågor som vanligtvis kommer med åldern. Ju äldre man blir desto klokare blir man. Det finns en klar sanning i det uttrycket. 

Vanligtvis blir man bättre på att hantera relationer, vilket kommer med livserfarenhet men också med ökat lugn och större prestigelöshet.    

Enligt Jeffery Kluger, senior skribent på Time Magazine kan nya förmågor utvecklas i hjärnan trots ett försämrat korttidsminne.

Ofta förstärks den analytiska förmågan när man blir äldre, vilket är användbart inom många områden.

Läs också:

Lärande livet ut håller igång hjärnan

När de äldre tar över jobben: ”Enorm förändring”

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS