News55

Regeringen vill ta krafttag mot ojämlika pensioner

Artikelbild
Finansminister Magdalena Andersson (S) och socialminister Annika Strandhäll (S).
Siri Hill
Siri Hill
Uppdaterad: 10 apr. 2024Publicerad: 30 okt. 2017

Det råder stora ekonomiska skillnader i de orangea kuverten mellan kvinnor och män. Regeringen vill därför kartlägga orsakerna till att kvinnor i högre utsträckning än män lämnar arbetsmarknaden i förtid. – Vi måste helt enkelt driva på för att få till ett hållbart arbetsliv där man håller hela vägen, säger socialminister Annika Strandhäll (S) till News55.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Att kvinnor tar mer ansvar för det obetalda arbetet i hemmet, jobbar deltid och har lägre löner än män får stora ekonomiska konsekvenser – inte minst när det är dags att gå i pension. Dessutom lämnar många kvinnor arbetsmarknaden i förtid, något som regeringen nu har gett Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att kartlägga orsakerna till.

– Vi måste helt enkelt driva på för att få till ett hållbart arbetsliv där man håller hela vägen. Vi har en åldrande befolkning och kommer därför ha ett otroligt stort rekryteringsbehov framöver, inte minst inom välfärdssektorn. Då måste vi se till att ta tillvara den arbetskraft som finns. Ingen ska behöva bli sjuk av sitt arbete, säger Annika Strandhäll (S), socialminister och ordförande i Pensionsgruppen, till News55.

      LÄS MER: Varannan svensk oroar sig för pensionen

Ett steg på vägen

Det svenska pensionssystemet bygger på livsinkomstprincipen, det vill säga att din pension grundas på hur mycket pengar du har tjänat under ditt liv som yrkesverksam. Trots att arbetslivets längd och när man går i pension har stor betydelse för den slutliga pensionen lämnar många kvinnor arbetsmarknaden tidigare än män.

– Det finns nog många orsaker till det. En delförklaring kan vara att kvinnor ofta lever med en något äldre man och vi vet att par gärna går i pension samtidigt. En annan förklaring är att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av ohälsa och har jobb som sliter mer på kroppen, säger Annika Strandhäll och fortsätter:

– Hur och när kvinnor och män lämnar arbetsmarknaden är viktigt av flera skäl. Det är viktigt eftersom hur länge man arbetar och när man börjar tar ut pension får en stor betydelse för pensionens storlek. Men det är också viktigt för att få till en mer hållbar arbetsmarknad. Vi vet till exempel att kvinnor är överrepresenterade i sjukförsäkringen och så ska det inte vara.

I genomsnitt har kvinnor ungefär 30 procent lägre pension jämfört med män. Denna ekonomiska ojämlikhet är enligt Annika Strandhäll är oacceptabel. För drygt ett år sedan enades Pensionsgruppen om en handlingsplan i syfte att ta detta jämställdhetsarbete vidare, och det har de också gjort, berättar Annika Strandhäll.

ANNONS

      LÄS MER: Så höjer du snabbt din pension

En feministisk regering 

– Nästa år blir det lättare att föra över premiepension mellan makar. I februari presenteras förslag för de pensionärer som har det absolut tuffast, vilket ofta är kvinnor. Samtidigt måste vi komma ihåg att det viktigaste för att få till mer jämställda pensioner är att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Det driver vi som feministisk regering otroligt aktivt.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 maj 2018.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS