News55

Dags för äldreboenden att ta sex på allvar

sex
Det är dags för en förändring inom äldreboenden. (Foto: Unsplash)
Julia Lundberg
Julia Lundberg
Uppdaterad: 28 juni 2024Publicerad: 28 juni 2024

Sex och intimitet är grundläggande mänskliga behov som inte försvinner med åldern. Så varför tas inte seniorernas sexliv på allvar på Sveriges äldreboenden?

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

En nyligen publicerad studie från Örebro universitet belyser allvarliga brister i hur äldreboenden hanterar seniorernas sexualitet.

Forskarna har genomfört en omfattande undersökning som visar att personalen ofta saknar tillräcklig kunskap och riktlinjer för att stödja de boendes sexuella samt intima behov.

pensionär
Även rädsla för ryktesspridning lyfts som en anledning till att de på äldreboenden inte vågar ha sex. (Foto: Unsplash)

Syftet med studien var att kartlägga hur äldreomsorgen hanterar sexualitet och intima relationer, samt att identifiera eventuella förbättringsområden.

Forskarna fann att många i personalen känner sig osäkra på hur de ska bemöta samt hantera situationer där äldre uttrycker sexuella behov. Men även att vårdpersonalen ser på seniorerna som asexuella.

En term som beskriver att de inte har någon önskan efter sex med allt vad det innebär. En uppfattning som även vissa seniorer delade, som beskriver hur de tillexempel lät deras sexliv gå i pension efter att deras partner gått bort.

Ofta finns det en saknad av tydliga riktlinjer och utbildning i dessa frågor. Ett problem som leder till att ämnet ibland blir förbisett på ett sätt som inte tillgodoser seniorernas rättigheter samt behov.

Omfattande okunskap

ANNONS

Ett av de mest framträdande resultaten från studien är att det finns en utbredd okunskap och osäkerhet kring äldres sexualitet bland vårdpersonalen.

Många vårdgivare uttryckte att de kände sig obekväma med att diskutera och hantera dessa frågor. Detta leder ofta till att de äldres sexuella behov och rättigheter inte blir respekterade eller tillgodosedda på ett tillfredsställande sätt.

ANNONS

Intimitet, nyfikenhet och sexualitet är grundläggande mänskliga behov som inte försvinner med åldern. Att inte få dessa behov tillgodosedda kan påverka livskvaliteten negativt.

Så låt oss arbeta emot stigmat kring sex hos seniorer.

Se även:

Sex myter om sex över 60. Hälsa55

Så utmanas stigmat kring seniorer och sex. Hälsa55

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS