News55

Bristen på kommunikation i vården skapar obalans

Enligt en studie uppfattas manliga chefer som självklara ledare och ges per automatik en tydligare legitimitet.
Enligt en studie uppfattas manliga chefer som självklara ledare och ges per automatik en tydligare legitimitet för deras kompetens, medan den kvinnliga chefsrollen inte är lika tydlig. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 15 maj 2024Publicerad: 15 maj 2024

Bristen på kommunikation skapar obalans mellan manliga och kvinnliga chefer inom vården. Kvinnliga enhetschefer inom vård och omsorg måste axla dubbla roller – den kvinnliga, sociala rollen och rollen som chef. Manliga chefer åtnjuter å andra sidan större erkännande av deras ledarskap och kompetens – i ensamhet.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Forskaren Karin Wastesson  har skrivit en avhandling i pedagogik vid Linköpings Universitet där hon fokuserat på lärande inom ledarskap i äldrevården, både inom privat och offentlig sektor. Forskning rapporterar.

Sammantaget intervjuade hon 40 manliga och kvinnliga enhetschefer. Genom studien registrerades hur traditionella könsroller fortfarande lever kvar inom den kvinnodominerade vården och hur det påverkar förutsättningarna för manliga respektive kvinnliga chefer – även för hela organisationen.

Noterbart blev också att bristen på kommunikation fördjupar klyftorna mellan manliga och kvinnliga chefer.

Män ensammare i den traditionellt kvinnliga strukturen

Enligt studien uppfattas manliga chefer som självklara ledare och ges per automatik en tydligare legitimitet för deras kompetens, medan den kvinnliga chefsrollen inte är lika tydlig. Kvinnliga chefer navigerar mellan förväntningar som är förknippade med kvinnlighet och den rent operativa chefsrollen. 

Den kvinnodominerade strukturen inom äldreomsorgen ger dock kvinnliga enhetschefer större möjligheter att skapa kollegiala relationer och etablera inflytelserika positioner medan manliga chefer förblir ensammare, hänvisade till kontakter med andra chefer.

I studien visade sig kvinnliga chefer mer om-sig-och-kring-sig i sociala sammanhang där de kunde föra förtroliga samtal och utbyta erfarenheter med andra kollegor. På så sätt stärks deras position – men bara på ytan.

ANNONS

Kvinnliga chefer mindre chans till utbildning

ANNONS

De motstridiga kraven på kvinnliga chefer ökar deras arbetsbörda, vilket kräver mycket energi. Paralellt med rollen som chef förväntas de axla en traditionellt kvinnlig roll som fyller sociala funktioner, vilket kräver tid.

Som en följd av detta går kvinnliga chefer ofta miste om tid för lärande och utveckling. Det innebär att de går miste om viktig kompetens.

Det kan till viss del förklara den stora omsättningen bland kvinnliga chefer och antalet sjukskrivna inom äldreomsorgen.

Stora brister i kommunikation och intresse bland högre chefer och ojämlikheter

Intervjuerna avslöjade att kvinnors generella uppfattning om manliga enhetschefer är negativ: att de betraktar sina nuvarande positioner temporärt – i väntan på intressantare uppdrag. Det tycks bygga på en djupare misstro mot manliga enhetschefer.

Slutsatsen är ett arbetsgivare inom äldrevården borde ta ett större ansvar och se till att chefer möts och utbyter erfarenheter, men brist på intresse och kommunikation orsakar denna negativa spiral som tycks svår att bryta.

En annan slutsats är att det finns ett generellt ointresse för den här kvinnodominerade branschen. Exempel på det är att högre chefer sällan tycks lyssna tillräckligt på de kvinnliga enhetscheferna. 

De skulle annars förstå behovet av att öka resurser och engagemang i verksamheten och kvinnliga enhetschefer skulle bli mer jämställda om förväntningarna justerades och de erbjöds mer tid och möjlighet till kontinuerlig utbildning.

ANNONS

På samma sätt som kvinnliga enhetschefer inom svensk äldrevård erfar könsdiskriminering genom mindre tid och möjlighet till utbildning, på samma sätt erfar kvinnliga chefer i USA att det satsas betydligt mindre på dem än vad som satsas på manliga chefer.

Läs också:

Därför har kvinnliga chefer det tuffare

Här dominerar kvinnor på höga poster

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS