News55

Stor ojämlikhet mellan cancerbehandling och missbruksvård

Ojämlikheten mellan cancervård och missbruksvård är stor trots de omfattande konsekvenser som det medför.
Ojämlikheten mellan cancervård och missbruksvård är stor trots de omfattande konsekvenser som det medför. I USA dör drygt 4000 personer varje månad av överdoser. (Foto:Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 11 maj 2024Publicerad: 11 maj 2024

Ojämlikheterna inom amerikansk sjukvård är brutalt slående, liksom den är drabbande för den som upplever dessa. På samma sätt som det finns klasskillnader, finns det även skillnader i hur man bemöter olika sjukdomstillstånd.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

För tidningen Newsweek berättar Jeffrey L. Reynolds, PhD om hur han, från sitt perspektiv som cancerpatient med en trygg sjukförsäkring i ryggen upplevde ett stort glapp i hur patienter inom missbruksvård och deras familjer ofta kom till korta.

I jämförelse med cancervård, är missbruksvård underprioriterad och försäkringsbolag betydligt mindre villiga att bekosta behandlingsinsatser som blir märkbart begränsade.

Detta sker trots att minst en miljon amerikaner dött av överdoser sedan 20 år tillbaka. I genomsnitt dör nästan 4200 personer varje månad efter intag av drogrelaterade produkter som skrivits ut av läkare eller cirkulerar illegalt. Fentanyl är en av de vanligast förekommande preparaten som hittills skördat många människoliv.

Otrygghet och bristfällig vård

Som cancer patient upplevde Jeffrey L. Reynolds alltid en trygghet genom att hans försäkringsbolag betalade för de föreskrivna behandlingarna, vilket till slut botade honom. Hade så inte skett, hade hans kropp fortfarande kämpat mot cancern och mot en tid till låns.

Efter behandlingen kallade läkare honom till regelbundna uppföljningar och medicinska undersökningar för att säkerställa att cancern inte skulle komma tillbaka. Jeffrey kände dock alltid en viss oro att nästa besök skulle innebära dåliga besked, men hittills har det gått bra och idag är han fri från cancern.

Faktumet att ha överlevt ett svårt sjukdomstillstånd gjorde honom medveten om problematiken med en socio-ekonomiskt ojämlik sjukvård, samtidigt som han känner tacksamhet för den vården han fick.

Drogrelaterade problem är en stor hälsofara som skördat många människoliv
Under de senaste åren har drygt en miljon amerikaner dött av överdoser, men missbruksvård är trots det ofta bristfällig. (Foto: Pexels)
ANNONS
ANNONS

Samhällets syn bidrar

Många som kämpar mot ett livslångt missbruk är exponerade inför en allmän uppfattning att deras sjukdomstillstånd är självförvållad och att de har sig själva att skylla, vilket tyder på ett moraliskt och personligt misslyckande. Skuld och skam är därför en vanlig konsekvens.

Jeffrey L. Reynolds belyser belyser konsekvenserna av en samhällssyn som starkt bidrar till en ojämlik sjukvård trots förödande konsekvenser. Det är de svaga och utsatta som får betala det högsta priset.

Även problem inom svensk sjukvård

Ett av de största problemen inom svensk sjukvård har varit de långa köerna för behandling vilket starkt bidragit till att cancer ibland inte upptäckts i tid. Det har dock skett en förbättring sedan ytterligare finanser skjutits till. Inom vården har beslut fattats om max 36 dagar väntan mellan upptäckt av cancer och påbörjad behandling.

ANNONS

Läs också:

Därför är cancervården långtifrån jämlik

Immunceller skapar risk för återfall i svår bröstcancer

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS