News55
Detta är en sponsrad artikel

Vad är dina tankar om börsen 2022? - Pensionsekonomen svarar

Artikelbild
Pensionsekonom Mattias Munter svarar på läsarfrågor.
News55
News55
Uppdaterad: 17 jan. 2022Publicerad: 17 jan. 2022

Varannan vecka svarar pensionsekonom Mattias Munter på era frågor om sparande och pensioner. Vill du ställa en fråga till Mattias skickar du den till [email protected].

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Hej Mattias! Vad är dina tankar som expert om börsen utveckling 2022. Vilka scenarier ser du framför dig? Mvh Intresserad småsparare

Att förutspå börsutvecklingen under ett enskilt år är en gissningslek som vi nog båda kan lyckas lika väl med. Utsikterna för den globala konjunkturen är dock ljusa för 2022. Kvarvarande pandemieffekter väntas hålla ångan uppe i världsekonomin. Pengar som hushållen inte har kunnat eller velat använda förra året används i år istället och detsamma gäller produktion som har förhindrats av pandemin. Om allt vill sig väl vill säga. Till att börja med måste förstås pandemin hållas i schack. Vidare behöver bristen på komponenter minska avsevärt. Dessutom har frågan om skenande energipriser seglat upp som ett nytt hot mot utsikterna. Därtill finns inflation och stigande räntor att hålla ett öga på. 

Mina förväntningar på börsen är fortsatt att ett globalt börsindex bör kunna ge en årlig avkastning som är i nivå med historiska genomsnitt på 7–8 procent under de kommande åren. Men avkastningen kommer alltid att fördelas ojämnt över tid. Jag skulle inte bli förvånad om börsen går igenom en större sättning framöver, då känsligheten för bakslag är stor och avkastningen de senaste åren varit långt över det historiska genomsnittet. Det bör man som sparare vara förberedd på. 

Hej Mattias! 

Följer din frågespalt på News55 även om jag kanske inte riktigt är målgruppen än. Jag är 45 år och vill komma igång med ett bra privat pensionssparande. Har ett nytt jobb och min plan nu är att försöka avsätta 3-4 000 kr per månad i sparande fram till min pension vid 65 år. Hur tycker du att jag ska lägga upp mitt sparande? Tack på förhand! Hälsningar Sara 45 år

Här varierar individuella förutsättningar och riskvilja förstås så jag kan inte ge något individuellt anpassat råd. Men eftersom syftet är pension, det vill säga regelbunden inkomst över en längre tid, innebär det att du kan tänka mer långsiktigt än de 20 åren fram till 65. 

Med en så lång sparhorisont kan man generellt tillåta sig att ha en relativt hög andel risk i placeringarna. Det görs enklast genom aktier eller aktiefonder och för pensionssparande används ofta en fondförsäkring som förenklar fondbyten och justering av risknivån över tid. Som sagt så ska hänsyn tas till individuella ekonomiska förutsättningar och riskvilja men mellan 60–100 % andel risktillgångar i förhållande till räntor är rimligt för ett pensionssparande. Om man bara har aktier eller aktiefonder så kommer avkastningen att variera som allra mest. Därför kan det vara klokt att om möjligt sprida riskerna till andra typer av tillgångsslag. Fastigheter, onoterade bolag, infrastruktur och krediter är exempel på sådant som kan ge bra avkastning utanför börsen och nås enklast för privat sparande genom en kapitalförsäkring med traditionell förvaltning. Det är en sparform där du inte själv behöver vara aktiv och göra några placeringsval. Ju högre risk du är beredd att ta och ju mer aktiv du själv vill vara, desto mer lämpligt med aktiefonder för ditt pensionssparande. 

Med nytt jobb rekommenderar jag också att du ser över din tjänstepension, det är den viktigaste pusselbiten för en bra pension och här finns val att göra som kan göra skillnad. Förutsättningarna för tjänstepensionen kan också hjälpa dig att hitta en lämplig risknivå för ditt privata sparande. 

ANNONS

Hej, Har jobbat som målare i snart 50 år och kroppen håller inte längre och kommer lägga ner min verksamhet under början av 2022. Har inte sett om mitt hus under åren och inte sparat några pengar men hoppas kunna sälja en del verktyg och min bil till nån yngre förmåga. Hur mycket pension får jag per månad av staten som jag är garanterad när jag slutar jobba? Ha det bra! Ludde

Via en enkel inloggning på webbplatsen minPension.se får du direkt en överblick över hela din pension, det vill säga allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. 

Inom den allmänna pensionen finns ett grundskydd som automatiskt träder in om din inkomstrelaterade pension är låg. Som mest kan garantipensionen bli 8 779 kronor för ensamstående och 7 853 kronor i månaden för gifta. Du får ingen garantipension om du är ensamstående och får 12 794 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt eller gift och får 11 389 kronor per månad eller mer i inkomstgrundad pension före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension. Det gäller om du tagit ut pension före 65 år. När du ansöker om uttag av den allmänna pensionen görs automatiskt en prövning av rätten till garantipension. 

Får du låg pension kan du dessutom ansöka om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.

Hej News55 och experten! Det är inte bara elen som blir dyrare. Allting ökar i pris och pensionshöjningen räcker inte till. Vet inte hur jag ska kunna betala hyra och alla räkningar som kommer in. Vilken hjälp kan en gammal människa få? Tack.

Att skydda sig mot prisökningar på kort sikt är svårt. De stöd som finns att ansöka om via Pensionsmyndigheten är bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Allt övrigt, som garantipension och andra tillägg till pensionen som nyligen beslutats, prövas med automatik. 

Hej! Jag undrar vad det är för skillnad på en livförsäkring och en fondförsäkring. Vilken är att föredra och vilken har lägst risk? Tack för en bra sida! Trogen läsare

En livförsäkring handlar i regel om traditionell förvaltning där det finns någon form av garanterad minsta utbetalning. Då sköter försäkringsbolaget alla investeringsbeslut och bestämmer risknivån. Risknivån kan variera mellan olika bolag och över tid. I en fondförsäkring kan du istället själv välja hur pengarna ska placeras och genom dina fondval kan risknivån vara både högre och lägre än i en traditionell livförsäkring. Du kan också göra nya fondval närsomhelst under spartiden. 

ANNONS

En viktig skillnad i förutsättningarna för kapitalförvaltningen är att fonder bara kan investera i tillgångar som är noterade på en öppen marknad, såsom aktier och obligationer. Inom traditionell förvaltning kan du utöver det också få avkastning från direktägda fastigheter, onoterade bolag, infrastruktur med mera. Fondförsäkring passar bäst för den som själv vill vara aktiv med sitt sparande. För ett långsiktigt sparande, exempelvis tjänstepension, kan en kombination av liv- och fondförsäkring vara ett bra alternativ för de flesta. Man behöver alltså inte välja bara det ena eller det andra. 

Notera att du som läsare själv tar ansvar för eventuella investeringsbeslut och att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.
News55s frågespalter och artiklar kan ge information och vägledning men är ingen individuell rådgivning.

ANNONS