News55

Jan Scherman: Därför riskerar SVT:s dundertabbe att påverka valutgången

Artikelbild
Jan Scherman
Jan Scherman
Uppdaterad: 08 sep. 2018Publicerad: 08 sep. 2018

"SVT's uppdrag är inte att läxa upp folk som gör skillnad på folk". Jan Scherman reagerar starkt på SVT:s avståndstagande av Jimmy Åkessons uttalande om att invandrare "inte får jobb för att de inte är svenskar".

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Jag ogillar din åsikt, men är beredd att gå i döden för din rätt att uttala den.

Ungefär så uttryckte den franske filosofen  Voltaire saken redan på 1700-talet. (Om rätt ska vara rätt så var det författaren Evelyn Beatrice Hall som i en biografi om Voltaire sammanfattade hans tankar på detta sätt i början av 1900-talet.)

Formuleringen blev historisk och är kanske det starkaste uttrycket för att yttrandefriheten är lätt att försvara när vi gillar vad som sägs. Och ett renodlat helvete att stå upp för när t.ex Sverigedemokraterna säger saker om invandrare som får blod att frysa till is. Såsom i den avslutande partiledardebatten i SVT där Jimmie Åkesson sa att “de får inte jobb för att de inte är svenskar. De passar inte in i Sverige.”

Nåväl, Åkesson fortsatte sitt inlägg med att säga ”att då är det svårt att få jobb, då måste man ju få förutsättningar att bli just svensk. Man måste få förutsättning att passa in i Sverige. ”

SVT reagerade som många av oss enskilda demokrater. Jag lugnade dock ner mig något när jag lyssnade om och tog in hela hans uttalande. Jag reagerade tyvärr avsevärt starkare när SVT i direktsändning markerade att “Jimmie Åkessons uttalande här i inledningen var grovt vilseledande och SVT tar avstånd från det.” Min kritik baserar sig på flera saker, och förstärks ytterligare när man tar in hela Åkessons uttalande i bedömningen:

Min kritik baserar sig på flera saker:

För det första bemötte andra partiledare Jimmie Åkessons uttalande.

För det andra uppstod därmed en kristallklar tydlighet när det gäller var partierna står i fråga om invandring och synen på alla människors lika värde.

ANNONS

För det tredje uttalades fler generella åsikter i partiledardebatten, som kunde föranlett SVT till en markering, typ att lika värderingar ska gälla för alla.

För det fjärde är det inte rimligt att dra slutsatsen att SVT:s regelverk om opartiskhet, saklighet och den s.k demokratiparagrafen ska uttolkas på detta sätt i en debatt där ju olika syn på enskilda sakfrågor får en allsidig belysning. Om Åkesson fått stå oemotsagd, om programledarna inte tillåtit andra partier att reagera så hade SVT däremot försatt sig i ett klandervärt läge i förhållande till sitt uppdrag. Att SVT ska agera så att utbudet i sin ”helhet” står i linje med det demokratiska statsskicket innebär tveklöst att debatter av det slag partiledardebatten utgör med en mängd åsikter är exakt det man ska göra, utan reservationer. Det demokratiska statsskicket fortlevnad bygger bl.a på att demokratin kan ifrågasättas i ett åsiktsutbyte som SVT modererar. Notera att lagtexten just använder order ”helhet”.

För det femte så fungerar inte Granskningsnämndens beslut så att de till alla delar är prejudicerande. Varje enskilt fall är unikt.

För det sjätte så är det tillåtet att i Public Service uttala sig negativt till exempelvis om det demokratiska statsskicket. Du kan säga att du vill begränsa rösträtten och t.o.m säga att vissa grupper av människor inte ska få rösta. Men åsikter ska motsägas av andra ståndpunkter.

För det sjunde så har Justitiekanslern redan i oktober 2010 uttalat att “yttrandefriheten är särskilt stark när det gäller politiska yttranden och debatt i frågor av allmänt intresse.” JK:s ställningstagande gällde en valfilm SD producerat där kvinnor klädda i burka attackerade ett par rullstolsburna pensionärer och det antyddes att de stal dessa svenskars pengar. Som vd för TV4 beslutade jag att stoppa filmen med hänvisning till just demokratiparagrafen i vårt sändningstillstånd och dito i radio- tv-lagen. SD valde att lägga svart-ruta över alla filmsekvenser som jag kritiserat och skickade in filmen på nytt med en text om att TV4 censurerat filmen. Den versionen visades på TV4. JK granskade mitt stopp-beslut och även det faktum att filmen spridits i sociala medier. JK var kristallklar i sitt beslut att filmen borde visats och att alla publiceringar på nätet av samma film stod i överrensstämmelse med yttrandefrihetsgrundlagarna. Särskilt mot bakgrund av att det var mitt i en valrörelse där yttrandefriheten enligt JK ska vara extra vidsträckt.

För det åttonde borde SVT haft is i magen alldenstund Åkessons statement balanserades väl. Det hade varit bättre att se till att partiledardebatten anmäldes till Granskningsnämnden, GRN, för bedömning i efterhand.

För det nionde skulle ju en fällning i GRN vända upp och ned på SVT:s möjligheter att sända valdebatter med krav på närmast någon slags censor på plats som i direktsändning ska markera mot alla politiska uttalanden som skulle kunna vara generaliserande på ett diskriminerande sätt.

Slutligen och för det tionde – med gårdagens verbala ingripande  har SVT nu påtagit sig en ny roll som demokrati-domare och dessutom ytterligare gynnat SD och spätt på de fördomar om Public Service som partiet hårdexploaterar.

ANNONS

Det är ingen galen gissning att detta  kommer att gynna SD och generera fler röster nu i valets skälvande slutskede.

Därutöver  får partiets kritik mot Public Service ny näring. SD har redan uttalat att man önskar styra SVT, SR och UR hårdare med direkta åtgärder kring hur partiet vill att opartiskhet och saklighet ska tolkas, att uppdraget ska inriktas mer på svensk kultur och att mångfald ska gälla att alla delar av Sverige bevakas bättre och att enskilda minoriteter inte ska  få “kvoteras” in i utbudet, som SD uttrycker saken.

Det är bra när politik blir tydlig. När partier klargör sin ideologi och  syn på demokratin. Alla väljare behöver veta om den kompromisslösa principen om alla människors lika värde gäller. På den punkten blev SVT:s avslutande partiledardebatt utomordentlig klargörande.

Men SVT:s roll är inte att läxa upp dem som tycker det är skillnad på folk. Uppdraget innebär att i debatt, granskning och information se till att vi alla får en klar bild av demokrater och icke demokrater.

En epilog får bli ett extranummer och en elfte punkt i eländet. Steg för steg har nu SVT backat. T.o.m sagt att det hela kunde hanterats annorlunda, t.ex med att programledare ställt frågor efter debatten till Jimmie Åkesson. Det är ansvarig utgivare själv Eva Landahl som säger detta i en skriftlig kommentar. Landahl som gillat ett par SD-negativa artiklar på twitter där hon enligt egen utsaga sluntit på gilla-knappen av misstag. Landahl sparkades som ansvarig utgivare för SVT:s valvaka. Och Jimmie Åkesson tog beslutet att bojkotta valvakan.

Jag kan förstå om det i stressen under en så stor och komplicerade direktsändning uppstår svåra situationer. Just därför är snabba beslut inte att rekommendera. Fort och fel har upphöjts till förödande fel

Åkesson är street-smart. SD likaså. Nu exploatera man SVT:s dundertabbe in i det sista. Efterdyningen till detta lär fortsätta långt efter valdagen och valresultatet med SD som vinnare och Public Service som förlorare. Och stora risker för hårda attacker mot självständig och oberoende journalistik – det som är en av grundvalarna för vår demokrati.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS