News55

Åldersdiskrimineringen i vården en fara för äldre

Artikelbild
Siri Hill
Siri Hill
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 06 nov. 2017

Gruppen äldre diskrimineras och tvingas stå tillbaka inom sjukvård och omsorg. Det menar företrädare för två av Sveriges största pensionärsorganisationer PRO och SPF Seniorerna, skriver Expressen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Att äldre inte prioriteras inom vård och omsorg är inte bara oacceptabelt, det utsätter också patienterna för stora risker. Det menar Eva Eriksson, ordförande i SPF Seniorerna, och Christina Tallberg, ordförande för PRO. Enligt pensionärsorganisationerna är åldersdiskrimineringen inom svensk vård tydlig på flera sätt, till exempel genom att seniora patienter nekas viktiga undersökningar och livräddande vård, skriver Expressen.

– Att äldre får ett dåligt omhändertagande är slöseri med tid och pengar. Ett bättre omhändertagande är bra både för den enskilde och rent samhällsekonomiskt, säger Christina Tallberg till Expressen.

      LÄS MER: Cancerfonden: Det finns ingen “Skyll dig själv”-cancer

“Cancern vänder inte i dörren bara för att man fyllt 65 år”

Under flera år har PRO och SPF Seniorerna verkat för att äldres vårdbehov ska tillgodoses. Särskilt kritiska har organisationerna varit gentemot att kvinnor över 75 inte kallas till eller har möjlighet att få kostnadsfri mammografi.

– Cancern vänder inte i dörren bara för att man fyllt 65 år. Var femte som drabbas av bröstcancer har fyllt 75, det är 2 000 fall varje år. Jag har svårt att förstå åldersgränsen. Det här pekar på att det inte är så noga med äldre, säger Eva Eriksson från SPF Seniorerna till Expressen.

Drygt 230 000 kvinnor blir på grund av åldersgränsen därför inte kallade till en kostnadsfri mammografiscreening. Även det faktum att kvinnor över 64 inte kallas för att testa sig för livmoderhalscancer är något som organisationerna ställer sig kritiska till. Enligt Eva Eriksson rimmar åldersgränser inom sjukvården dåligt med det i lagen fastställda att vård ska ges till alla på lika villkor.

– Åldersgränser i sjukvården är ren diskriminering. Enligt lagen ska vård ges på lika villkor för hela befolkningen. Att man särskiljer människor utifrån ålder ger farliga signaler, säger hon.

ANNONS

Något annat som PRO och SPF Seniorerna lyfter som problematiskt är att personer över 65 år i alltför liten utsträckning upplever att de inte har något inflytande när det kommer till sin egen vård och behandling.

      LÄS MER: SPF Seniorerna: Vård ska ges på lika villkor – oavsett ålder och kön

Inget inflytande när det kommer till vård och behandling

– När man hamnar i en hjälpsituation blir man ofta tilltalad som ett barn, saker bestäms över huvudet på en. Det retar mig oerhört. Man har lång livserfarenhet, har arbetat hela livet, har hög kompetens och är i högsta grad talbar. Det retar mig oerhört, säger Christina Tallberg.

På det stora hela är det många förändringar som måste till för att situationen för äldre inom vård och omsorg ska bli välfungerande. Den åldersdiskriminering som i dag råder inom vården sänder farliga signaler, menar Christina Tallberg.

– När man kommit upp i ålder är man inte värd att satsa på. Det är den allmänna attityden till äldre, säger Christina Tallberg på PRO, till Expressen.

      FLER NYHETER: Mer för dig med livserfarenhet

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS