News55

SPF Seniorerna: Äldre kvinnor satta på undantag – igen

Artikelbild
En ny avhandling pekar på att mammografiundersökningar skulle kunna bli bättre och göra mindre ont. Arkivbild.
News55
News55
Uppdaterad: 09 apr. 2024Publicerad: 20 sep. 2017

Inget kunde vara mer fel än rubriken på den nyhet som kablades ut tidigare igår – ”Cellprov blir avgiftsfri för alla kvinnor”. För faktum är att kvinnor fyllda 65 år inte får ta del av detta nya regeringsförslag på avgiftsfria cellprov för screening av livmoderhalscancer. Vi talar i sammanhanget om omkring 1 miljon svenska kvinnor – det är åldersdiskriminerande och oacceptabelt.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Cancern vänder inte i dörren för att man passerar en viss ålder. Tvärtom faktiskt. Siffror från Socialstyrelsen visar att nära var fjärde kvinna, eller 24 procent, som drabbas av livmoderhalscancer är 65 år och äldre. Hela 63 procent av de som dör av livmoderhalscancer är kvinnor som har fyllt 65 år. Ändå ska det nya förslaget endast gälla kvinnor i åldrarna 23 till 64 år. Tidig upptäckt av cancer genom screening leder till mindre lidande och att färre avlider – oavsett när cancern upptäcks.

Att Vänsterpartiet och regeringen dessutom anger som argument att ingen ska behöva avstå från cellprovtagning av ekonomiska skäl svider extra mycket. För är det några som har små ekonomiska marginaler så är det äldre kvinnor. Mer än var femte kvinna som fyllt 65 år lever på inkomster under gränsen för risk för fattigdom, bland kvinnor fyllda 75 år handlar det om nästan var tredje.

Men det här är heller inte första gången äldre kvinnor exkluderas från att ta del av regeringens satsning på kvinnors hälsa – vilken för övrigt bör döpas om till satsning på vissa kvinnors hälsa. Förra året infördes avgiftsfri mammografiscreening, även här sattes en åldersgräns som exkluderade kvinnor som fyllt 75 år. Trots att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer är just 75 år eller äldre.

Det håller inte som regeringen att hänvisa till Socialstyrelsens rekommendationer då dessa visar att det dessvärre saknas forskning bland äldre patienter – inte att det finns forskning emot nyttan av screening för äldre kvinnor. Att äldre kvinnor exkluderas från avgiftsfri screening för både livmoderhalscancer och bröstcancer blottlägger dock ett större problem: det satsas alldeles för lite på forskning kring sjukdomar och läkemedelsanvändning bland äldre.

Det är beklagligt att staten, med en gällande lag emot åldersdiskriminering och med en Hälso- och sjukvårdslag vars mål är vård på lika villkor, inför regler som särskiljer människor på grund av ålder. Från SPF Seniorernas sida kräver vi att helhetsbedömningar av en människas hälsa ska ligga till grund för en medicinsk undersökning, inte åldern. Därtill måste det satsas betydligt mer på forskning om sjukdomar bland äldre.

Det är oacceptabelt att kvinnor som passerat en viss ålder behandlas som om deras liv vore mindre värda.

Eva Eriksson,
förbundsordförande SPF Seniorerna.

Gösta Bucht,
sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS