News55

SCB: Den här gruppen är mest politiskt engagerad

SCB: Den här gruppen är mest politiskt engagerad
Äldre är mest politiskt engagerade, visar ny statistik från SCB. Foto: Drago Prvulovic / TT
Rikard Jansson
Rikard Jansson
Uppdaterad: 15 apr. 2024Publicerad: 12 apr. 2024

Det politiska engagemanget skiljer sig åt mellan olika åldrar, det visar en undersökning från SCB.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Det är den äldre generationen som är mest politiskt engagerad, visar myndighetens granskning. 

När det gäller tillit till människor man inte känner är också tilliten som störst i gruppen äldre. Över 65 år siffran 6,0. Det kan jämföras med 4,9 för åldern 16-19 år, enligt officiell data som refereras av Dagens PS. Skalan sträcker sig från 1-10. 

Äldre bär upp det politiska livet

Åderism är något som vi ofta tar upp på News55. Läs exempelvis en vår grundare Artur Ringarts många krönikör på ämnet här

Faktum är att det också är de äldre som är mest engagerade. Totalt nio procent av personer som är äldre än 80 år är organiserade politiskt. Det kan jämföras med fem procent för personer som är 16 år och äldre. I gruppen 35-44 år är siffran ännu svagare, tre procent. 

Samtidigt är de äldre underrepresenterade i politiken när det gäller beslutsfattande. Detta trots att man alltså är bättre på att organisera sig politiskt. 

Valdeltagandet sjunker vid hög ålder

Valdeltagandet sjunker dock med åldern. I det senaste valet var valdeltagandet 85 procent bland kvinnor och 84 procent bland männen, enligt statistik från Valmyndigheten

ANNONS
SCB: Valdeltagandet sjunker vid hög ålder
Äldre är politiskt engagerade men valdeltagandet sjunker dock med åldern, enligt SCB. Foto Jonas Ekströmer / TT 

Valdeltagandet är högt bland de allra yngsta. Sedan sjunker deltagandet fram till 25 års-dagen. Därefter ökar det igen. 

När svensken passerar 80 år går det dock utför med valdeltagandet. Värt att notera är att männen i högre grad går och röstar efter att man fyllt 75 år än kvinnorna.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Rikard Jansson
Rikard Jansson

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

Rikard Jansson
Rikard Jansson

Ekonomireporter på News55 med särskilt fokus på målgruppen 55+

ANNONS