News55

Notan skyhög för psykisk ohälsa

En man som mår dåligt sitter på en trappa. I USA har forskare räknat ut hur mycket psykisk ohälsa kostar samhället och de har inte bara räknat med inkomstförlust och kostnader för behandling
I USA har forskare räknat ut hur mycket psykisk ohälsa kostar samhället och de har inte bara räknat med inkomstförlust och kostnader för behandling. (Foto: Unsplash)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 31 maj 2024Publicerad: 31 maj 2024

Psykisk ohälsa kostar samhället hundratals miljarder genom att förändra människors konsumtion, sparande och arbetsprestation.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

I USA är psykisk ohälsa är inte bara ett problem som präglar livet för de drabbade, det skriver Fortune.

En genomsnittlig lågkonjunktur

Enligt den ideella amerikanska organisationen National Alliance on Mental Illness drabbas varje år var femte vuxen amerikan av psykisk ohälsa. 

Det är alltså ett dyrt problem som enligt en ny studie årligen kostar USA:s ekonomi 282 miljarder dollar, drygt 2 987 miljarder kronor. 

Forskningen har gjorts av ekonomer vid Yale University, Columbia University samt University of Wisconsin-Madison och publicerades i april som ett arbetsdokument. 

Forskarnas uppskattning motsvarar en genomsnittlig lågkonjunktur, eller en nedgång på 1,7 procent av landets sammanlagda konsumtion. 

ANNONS

Mer än behandling och inkomstförlust

Kostnaden på 282 miljarder dollar är också 30 procent mer än tidigare uppskattade kostnader i tidigare epidemiologiska studier, som fokuserat på inkomstförlust och kostnader för behandling på grund av psykisk sjukdom.

ANNONS

“I den här vetenskapliga artikeln utvecklar vi den första integrerade modellen för makroekonomi och mental hälsa som bygger på klassiska och moderna psykiatriska teorier,” säger Aleh Tsyvinski i ett pressmeddelande

Han är medförfattare till studien och professor vid Yale Department of Economics.

“Vi visar att psykisk ohälsa förändrar människors konsumtion, sparande, portföljval, såväl som landets arbetsutbud, vilket genererar enorma årliga kostnader för vår ekonomi”, fortsätter han i pressmeddelandet.

Han säger att människor med psykisk ohälsa kan konsumera mindre, välja mindre krävande jobb och undvika att investera i riskfyllda tillgångar som en bostad eller aktier. 

Minskar den totala konsumtionen

Forskarnas data visar att personer som upplever mild eller svår psykisk sjukdom konsumerade 3–7 procent färre varor och tjänster och arbetade 13–23 procent mindre än personer som är friska.

“Vi ville få en bättre förståelse för psykisk ohälsa och kvantifiera dess ekonomiska kostnader,” säger medförfattare Job Boerma i ett annat pressmeddelande.

Han är biträdande professor vid institutionen för ekonomi vid University of Wisconsin-Madison i USA.

ANNONS

”Psykisk ohälsa är något som 20 procent av befolkningen upplever vid en given tidpunkt. Det faktum att kostnaderna för psykisk ohälsa uppgår till så mycket som 1,7 procent av den totala konsumtionen för den amerikanska befolkningen, det är enormt”, fortsätter han i pressmeddelandet.

Pratar inte med varandra

Den 1 april levde fler än 122 miljoner amerikaner i områden där det är brist på psykiatriker, på de platserna tillgodoses bara 27 procent av behoven för mentalvård. 

Studien fann att om det här underskottet åtgärdades skulle inte bara den psykiska ohälsan minska med 3,1 procent. det skulle också ge samhälleliga fördelar motsvarande 1,1 procent av den sammanlagda konsumtionen, eller 118 miljarder dollar, cirka 1 250 miljarder kronor.

Aleh Tsyvinski säger att ekonomi och psykiatri har utvecklats under 50 år, utan att prata så mycket med varandra. 

“Här har vi sammanfört dem i konversation på ett sätt som upplyser båda och ger oss en starkare känsla av de samhälleliga kostnaderna för psykisk ohälsa såväl som vad som kan vinnas genom politik som syftar till att utöka och förbättra mentalvården”, säger han i det första pressmeddelandet.

Psykisk ohälsa ökar kraftigt bland äldre

I en undersökning framgår att andelen patienter med psykisk ohälsa ökat med 40 procent under bara fyra år – från 2019 till 2023.

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS