News55

Så får du pensionen att räcka livet ut

Vi blir allt äldre samtidigt som trenden för antalet födslar pekar nedåt.
Vi blir allt äldre samtidigt som trenden för antalet födslar pekar nedåt. Pensionsåldern kommer sannolikt att justeras efter rådande demografisk situation. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 24 maj 2024Publicerad: 24 maj 2024

Folkhälsan blir allt bättre samtidigt som vi blir äldre. När den demografiska utvecklingen pekar nedåt i antalet födslar blir ekvationen svår att lösa hur man ska bekosta morgondagens pensioner.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Den genomsnittliga livslängden för kvinnor ligger idag på 91 år och för män är det 88 år. För 50 år sedan låg den genomsnittliga livslängden för kvinnor på 77. Ökningen motsvarar 14 år — 18-procent. 

Genomsnittsåldern beräknas öka till 94 för kvinnor och 93 för män till år 2070, enligt SCB:s kalkyler. 

Med en nedåtgående trend i antalet födslar kommer den äldre populationen snart att uppgå till tjugo procent av befolkningen. 

Högre pensionsålder en lösning

Mattias Munter är pensionsekonom på Skandia och anser att mycket av den framtida lösningen till ett hållbart pensionssystem är längre arbetsliv. 

”Det både stärker pensionssystemet och höjer pensionsnivåerna.”

”När allt färre arbetande ska försörja allt fler äldre så pressas alla välfärdssystem, inklusive pensionssystemet. Men alla prognoser visar trots allt att läget är finansiellt mycket stabilt”, fortsätter han.

De demografiska förändringarna har redan börjat visa sig i pensionssystemet. Nästa höjning sker 2026 då begreppet riktålder införs. En riktålder på 67 år innebär att allmän pension tidigast kan tas ut vid 64 års ålder.

ANNONS

”För alla som är födda från omkring millennieskiftet pekar prognoserna redan mot en riktålder på 70 år”, berättar  Mattias Munter vidare.

Det är rekommenderat att ta ut tjänstepension under så lång tid
Det är rekommenderat att ta ut tjänstepension under så lång tid som möjligt, men har man flera pensionsförsäkringar kan det bli flexiblare genom att man kan ta ut pensionen under varierade tidsperioder. (Foto: Pexels)
ANNONS

Bättre att ta ut tjänstepension över längre tid

Utöver ett förlängt yrkesliv finns det andra viktiga saker att tänka på. Ett sådant gäller tjänstepensionen där valet ofta står mellan att ta ut pengarna under kort tid, fem till tio år, eller livsvarigt, det vill säga 20-åriga uttag.

“Ett generellt råd är att välja en lång utbetalningstid, alltså livsvarigt. Många har dock flera tjänstepensionsförsäkringar”, berättar Trifa Chireh, pensionsekonom på Länsförsäkringar.

Om så är fallet kan någon av försäkringarna tas ut under 20 år medan andra kan nyttjas under fem eller tio år, vilket kan bli en flexibel ´lösning på lång och kort sikt.

Beräkningsexempel

Ett beräkningsexempel: En månadslön på 60.000 kronor visar att den totala pensionen blir närmare 59.000 kronor per månad om pensionen tas ut under fem år. 

ANNONS

Efter det återstår bara den allmänna pensionen på drygt 23.000 kronor.

Väljer man istället livslångt, eller 20-årigt uttag, blir den livsvariga snittpensionen omkring 30.800 kronor, vilket är betydligt bättre.

Stora skillnader i trygghet

En annan faktor som kan göra stor skillnad är det så kallade återbetalningsskyddet. Det är en del av tjänstepensionen ämnad som en trygghet för nära familj om man dör innan pensionsutbetalningar blivit uttömda.

Enligt beräkningar som Länsförsäkringen gjort får en 35-åring som avstår från återbetalningsskyddet fram till sin pension mellan 5 och 14 procent högre ersättning därefter. Enligt grova kalkyler skulle det motsvara ungefär 2 000 kronor mer i månaden över en 20-årsperiod.

ANNONS

ANNONS

Läs också: 

Så kan du få flera tusen mer i pension

En pensionär är en pensionär

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS