News55

Så kan ny dom slå mot pensionärer

En ny dom oroar och advokater varnar för konsekvenserna.
En ny dom oroar och advokater varnar för konsekvenserna. Foto: Unsplash
Sarah Carlsson
Sarah Carlsson
Uppdaterad: 22 apr. 2024Publicerad: 22 apr. 2024

En ny dom och strängare lagtolkning skapar oro hos många äldre. Pensionärernas Riksorganisation, PRO, tycker att riksdag och regering bör gripa in.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Som privatperson kan du teckna en så kallad framtidsfullmakt. Det innebär att du utser en person som ska ta hand om dina angelägenheter i händelse av att du inte kan göra det själv. Exempelvis om du drabbas av psykisk ohälsa eller blir sjuk.

I fjol la Lantmäteriet om sin praxis för hur de bedömer den här typen av fullmakter. Myndigheten har gjort en ny tolkning av jävsreglerna vilket innebär att “fullmaktshavaren inte har rätt att företräda fullmaktsgivaren i en fråga där fullmaktshavaren själv, dess make, sambo, barn eller någon som fullmaktshavaren företräder (den så kallade jävskretsen) är motpart eller av någon annan anledning kan ha motstridiga intressen”, skriver Mäklarsamfundet.

David Fridh är jurist på Lantmäteriet och förtydligar med ett exempel. 

– Typexemplet är två makar som äger fastigheten tillsammans och den ena maken har fått en framtidsfullmakt av den andra. Då är den andra maken eller makan del av den här så kallade jävskretsen. Och i och med att de samäger fastigheten så ansåg vi att kravet på att man kan ha motstridiga intressen är uppfyllt. Det kan ha olika intressen i fråga om att fastigheten ska säljas, berättar Fridh i en intervju med Aftonbladet.

Ny dom

Den nya bedömningen har nu prövats i domstol och där fastslogs att framtidsfullmakten inte fungerar i alla lägen. 

– I de här fallen får man ansöka om en god man istället, säger Eva Lindström jurist på Konsumenternas bank- och finansbyrå.

ANNONS

“Riksdag och regering måste gripa in”

ANNONS

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, är kritisk till den nya lagtolkningen. Den riskerar att försvåra för många äldre och stjälper förtroenden som getts mellan makar och sambor.

Åsa Lindestam från Penisionärernas Riksorganisation är kritisk mot ny dom
 Åsa Lindestam, ordförande Pensionärernas Riksorganisation, PRO. Foto: Caisa Rasmussen/TT / kod 12150

– Det är väldigt många av våra pensionärer som har den här typen av fullmakter för den händelse att någon av dem blir allvarligt sjuk. Och det är väldigt konstigt att omtolkningen av lagen görs så långt i efterhand. Därför måste regering och riksdag gripa in, säger Åsa Lindestam, ordförande vid Pensionärernas Riksorganisation, PRO, till PROpensionären

Demensförbundet kritiserar också Lantmäteriets tolkning och advokater varnar för konsekvenserna. Fler instanser kan följa efter och redan gjorda affärer kan vara olagliga och riskerar att ogiltigförklaras retroaktivt.

Läs mer:

Optimera din pension: Vikten av att välja rätt vid allvarlig sjukdom

Så får du mest ut av din pension och ekonomi

Så påverkas din plånbok av nya lagar

ANNONS
Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Sarah Carlsson
Sarah Carlsson

Webbredaktör på News55. Skriver med fokus på målgruppen 55+.

Sarah Carlsson
Sarah Carlsson

Webbredaktör på News55. Skriver med fokus på målgruppen 55+.

ANNONS