News55

Forskare: Du är förlamad under delar av din sömn

Artikelbild
Med polysomnografen mäts hjärnans elektriska aktivitet (EEG), hjärtrytmen, hur djupt man andas, sömnuppehåll, muskelaktivitet i käken, händerna, armarna och benen.. (Foto: Pexels)
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter
Uppdaterad: 08 juni 2024Publicerad: 08 juni 2024

Kroppen är faktiskt förlamad under REM-fasen och det hindrar oss från att “gå i sömnen”. Personer med REM-störningar får vanligtvis avbrutna förlamningstillstånd vilket kan orsaka våldsamma men omedvetna utlopp som riskerar att skada dem själva och deras partners.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Neurologen och sömnforskaren Adjmal Nahimi vid Lunds universitet, förklarar de olika sömnfaserna i Vetenskap och hälsa. Han använder sig av en polysomnograf för att undersöka vad som händer rent fysiologiskt under sömnen. 

Med polysomnografen mäts hjärnans elektriska aktivitet (EEG), hjärtrytmen, hur djupt man andas, sömnuppehåll, muskelaktivitet i käken, händerna, armarna och benen.

REM – Förlamad trots hjärna i full gång

REM, Rapid Eye Movement, kan beskrivas som fjärde och sista fasen i en sömncykel uppdelad i fyra pass. Under REM-sömnen som varar mellan 10 till 60 minuter, har man flest drömmar. Forskare har kommit fram till att under REM-fasen testar hjärnan olika scenarier utifrån den insamlade informationen från tidigare sömnpass och som nu bearbetas mer på djupet.

Testandet sägs hjälpa hjärnan till ökad kapacitet att lösa komplexa uppgifter under vaket tillstånd.

Lite paradoxalt med REM-fasen är två saker:

Samtidigt som REM  har en fysiologiskt hämmande effekt på ryggmärgen, vilket leder till temporär muskelförlamning, genereras elektrisk aktivitet i hjärnbarken   nästan som vid vaket tillstånd.

Det förlamande tillståndet hindrar den som sover från att gå i sömnen eller göra plötsliga, våldsamma rörelser under sömnen. Det är alltså en skyddsmekanism.

ANNONS

Man har också noterat att obalans i REM-sömnen innebär ökad risk för demensutveckling
Man har också noterat att obalans i REM-sömnen innebär ökad risk för demensutveckling. Det är en allvarlig sömnstörning som kan behandlas och många blir symptomfria efter behandling. (Foto: Pexels)
ANNONS

REM – Sleep behavioral disorder – kan vara farligt

“De som upplever störningar i sin REM-sömn drabbas av pauser i muskelförlamningen, vilket gör att de under våldsamma drömmar kan göra aggressiva utfall utan att vara medvetna om det”.

“Den som drabbas kommer inte ihåg dessa rörelser, men för personer i närheten kan det upplevas väldigt våldsamt och obehagligt,” fortsätter Adjmal Nahimi. 

Sker ett våldsamt utåtagerande under REM-fasen är det alltså oavsiktligt.

REM kopplat till förhöjd risk att utveckla Parkinson

Under senare år har man upptäckt att problem med REM är vanligt hos Parkinson-patienter. Man har också noterat att obalans i REM-sömnen innebär ökad risk för demensutveckling.

Det är en allvarlig sömnstörning, och kan förklara varför många Parkinson-patienter klagar över nattliga uppvaknanden och dålig sömn”.

ANNONS

“REM-störning kan inne­bära en betydligt högre risk att utveckla Parkinson inom fem till femton år. För oss forskare ser vi en chans till att studera den här sjukdomen under ett väldigt tidigt skede, så att vi i framtiden ska kunna sätta in effektivare behandlingar i tidigt skede”.

Det är viktigt att fastställa en diagnos eftersom tillståndet kan behandlas. Flertalet patienter blir symptomfria om de behandlas med Clonazepam.

Förhoppningen är att färre personer ska behöva drabbas av Parkinsons sjukdom.


Djur kommer också in i en REM-fas under sin sömn
Djur kommer också in i en REM-fas under sin sömn, vilket man kan notera genom snabbare rörelser kring ögonen. (Foto: Pexels)

Detta händer i hjärnan under en normal sömn

Sömncykeln kan delas upp i 90-minuterspass och består av N1-N2-N3-faserna och Rapid eye movement (REM-sömn).

Hjärnan går först in i sömnfas N1. Här inträder en långsam ögonrörelse och en lätt muskelaktivitet i kroppen. 

Efter varje avslutad sömncykel återgår kroppen kort till N1-stadiet för att reorientera sig och röra lite på sig.

ANNONS

Under N2-fasen skapas kortvariga vågaktiviteter  i talamus, dit all sensorisk input från kroppen transporteras och sedan slussas vidare till olika delar av hjärnbarken.

Talamus ser till att yttre intryck inte stör sömnen. I den här fasen bearbetas nya intryck och upplevelser som hjärnan tagit in under dagen.

Därefter inträder N3-fasen. Det är då vi sover som djupast och är svårast att väcka.

“Den kända amerikanska sömnforskare Matthew Walker liknar N3-fasen vid en USB-kabel som överför nya och sårbara minnen till ett säkrare ställe”, berättar Adjmal Nahimi.

REM är den sista fasen och den har visat sig avgörande för en välbalanserad sömn.

Läs också:
Därför ska du sova med strumporna på

Studie ger ny kunskap om vår sömn

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

Cecilia Bolter
Cecilia Bolter

Erfaren journalist som bevakar ämnen som samhälle, hälsa, livsstil och trender för News55

ANNONS