News55

Lista: Medicin du inte ska äta som senior

Lista: Medicin du inte ska äta som senior
Viss medicin kan vara farlig att äta om man är senior. Socialstyrelsen har gått ut med en lista på vilka sorter som bör undvikas. Foto: Unsplash
Annelie Sandström
Annelie Sandström
Uppdaterad: 25 apr. 2024Publicerad: 24 apr. 2024

Tiotusentals seniorer i Sverige använder medicin som är farlig. Här hittar du listan med läkemedel du bör undvika om du är äldre, enligt Socialstyrelsen.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Varje år läggs cirka 35 000 seniorer in på sjukhus på grund av tillstånd helt eller delvis orsakade av läkemedelsbiverkningar, rapporterar tidningen Senioren. Det kan därför finnas god anledning att ha koll på den lista som Socialstyrelsen tar fram över medicin som kan ge särskilt hög risk för biverkningar hos äldre personer.

Lista: Medicin du inte ska äta som senior
Viss medicin bör bara användas av seniorer om det finns särskilda skäl till det och man ska vara medveten om riskerna. Foto: Unsplash.

För den som ändå tar dessa mediciner finns det några viktiga saker att tänka på.

  • Preparaten bör endast användas om det finns särskilda skäl för det.
  • Det ska finnas en välgrundad och aktuell orsak att använda läkemedlet och läkaren ska ha bedömt att den förväntade nyttan med läkemedlet står i rimlig proportion till riskerna.
  • Behandlingen bör följas upp och omprövas regelbundet med täta intervaller.

Medveten om riskerna

– Listan ska inte ses som ett förbud. Men om man ordineras ett läkemedel från den ska man vara medveten om att det finns vissa risker och att nyttan alltså enligt läkarens bedömning måste överväga riskerna, säger Johan Fastbom som är professor i geriatrisk farmakologi vid Karolinska institutet och medicinskt sakkunnig vid Socialstyrelsen till Senioren.

Han rekommenderar seniorer som får läkemedel från listan utskrivet av läkare att fråga om man verkligen behöver en sådan läkemedelsbehandling och varför.

– Sedan bör man fråga om det finns ett annat motsvarande läkemedel som inte är med på listan. Om det gör det bör man be att få det läkemedlet utskrivet i stället, säger Johan Fastbom till tidningen.

ANNONS
ANNONS

Lista: Medicin som seniorer bör undvika

Långverkande bensodiazepiner
Är lugnande och sömngivande läkemedel
Diazemuls
Diazepam
Nitrazepam
Stesolid

Tramadol
Mot smärta
Dolatramyl
Gemadol
Nobligan
Tiparol
Tradolan
Tramadol

Propiomazin
Används vid sömnbesvär
Propavan
Propiomazin

Kodein
Mot smärta
Altermol
Citodon
Kodein
Panocod
Paracetamol med kodein
Treo Comp

Glibenklamid
Ett diabetesmedel
Daonil
Glibenklamid

Läkemedel med antikolinerga effekter
Används till exempel vid urininkontinens, som lugnande medel och i vissa preparat mot smärta.
Akineton
Alimemazin
Amitriptylin
Anafranil
Atarax
Atropin
Antikolinerga
Buscopan
Calma
Clozapine
Detrusitol
Ditropan
Egazil
Emselex
Fesoterodine
Froidir
Glykopyrroniumbromid
Hydroxizin
Hydroxyzine
Kentera
Ketogan
Klomipramin
Leponex
Lergigan
Levomepromazine
Metylskopolamin
Morfin-Skopolamin
Norflex
Norgesic
Nozinan
Oxikodon-hyoscin
Oxybutynin
Pargitan
Postafen
Proklorperazin
Prometazin
Robinul
Rybrila
Saroten
Scopoderm
Sensaval
Sialanar
Solifenacin
Spasmofen
Tavegyl
Theralen
Tolterodin
TOVIAZ
Truxal
Vesicare

Källa: Socialstyrelsen

ANNONS

Läs mer:

Massmedicinering stor hälsorisk för äldre

Varning: Här är “nätapotekens” livsfarliga bluff

ANNONS

Läs mer från News55 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

Annelie Sandström
Annelie Sandström

Journalist och webbredaktör på News55. Skriver bland annat om hälsa och livsstil med fokus på målgruppen 55+.

ANNONS